Minister gaat verladers wijzen op verantwoordelijkheid ontgassen

DEN HAAG Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat verladers op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wijzen zodat het ontgassen door de binnenvaart in de open lucht drastisch wordt verminderd. Dit in aanloop naar het verbod op varend ontgassen.

Harbers gaat hiervoor deze zomer samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) in gesprek met verladers. Hij wil weten wat de industrie nodig heeft om in aanloop naar het verbod het ontgassen nu al flink te verminderen. Samen met het IPO gaat de minister zich hard maken om tot goede afspraken te komen met de industrie. Na de zomer komt de minister met een update over de Taskforce Varend Ontgassen. Ook wordt dan duidelijk hoe Harbers uitvoering gaat geven aan de aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Alkaya (SP) en Bouchallikh (GroenLinks) wat betreft het ondersteunen van organisaties in de aanleg van een infrastructuur voor ontgassen.

In 2024
De minister gaat in gesprek met de verladers omdat het verbod op ontgassen nog wel even op zich laat wachten. Volgens de laatste schatting duurt het nog minstens twee jaar voordat een dergelijk verbod van kracht wordt. Een aantal landen moet het verdrag nog steeds ratificeren. Het Waalse parlement stemde onlangs in met het ratificatievoorstel. België kan nu de ratificatieprocedure gaan afronden. De minister doet er alles aan om vaart te maken met de ratificatie door de andere landen. Zo werd met Frankrijk gesproken over een spoedige ratificatie. Onlangs benadrukte de staatssecretaris dezelfde urgentie persoonlijk richting de Zwitserse bondspresident. ‘De invoering van het verbod duurt helaas langer dan gehoopt door de verschillende ratificatieprocessen’, concludeert de minister desondanks.

De verwachting is nu dat Frankrijk medio dit jaar ratificeert. Daar ligt het ratificatievoorstel nu in het parlement. Zwitserland ratificeert naar verwachting eind 2023. (Foto North Sea Port)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.