Miljoenen voor maritieme innovaties

DEN HAAG De R&D-regeling voor de maritieme, automotive en luchtvaartsector is een feit. De ministerraad stemde onlangs in met een regeling van 150 miljoen euro voor innovatieve projecten in deze sectoren.

De regeling is bedoeld als cofinanciering voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan verduurzaming en digitalisering. Voor de maritieme sector betekent dit dat er door kennisontwikkeling nieuwe innovaties komen voor de volgende stap naar een emissieloze maritieme sector.

Investeren in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën is volgens Nederland Maritiem Land nodig om ervoor te zorgen dat Nederlandse schepen binnen afzienbare tijd hun uitstoot significant kunnen reduceren en emissieloos, binnen de nationale en internationale doelstelling, kunnen gaan varen. Want de technische uitdagingen in de maritieme energietransitie zijn groot; de benodigde vermogens voor schepen zijn zeer hoog (vele megawatts) en het noodzakelijke bereik zeer groot (vele dagen tot weken). De systemen voor dit soort hoge vermogens zijn nog in ontwikkeling en gebruiken brandstoffen die nog niet breed beschikbaar noch toepasbaar zijn.

Maritiem masterplan
De maritieme sector stelde onder de vlag van de maritieme koepel Nederland Maritiem Land eerder al een masterplan op. Doel is om na de coronacrisis duurzaam het verschil te maken. Concreet betekent dit dat wordt ingezet op samenwerking in de gehele keten en op launching customership van de overheid. De verschillende ontwikkeltrajecten moeten leiden tot rendabele en werkbare oplossingen die worden toegepast voor ten minste 30 emissieloze en digitale schepen in 2030 en daarna door de markt zelf breed worden opgepakt. Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor de R&D-regeling maakt het mogelijk dat bedrijven ook daadwerkelijk kunnen starten met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Gedacht moet worden aan offshore en werkschepen, passagiersschepen, droge ladingschepen, tankers en uiteraard schepen voor de overheidsvloot.

Sector is enthousiast
De maritieme sector sprak begin maart via een webinar met haar brede achterban gesproken en opgeroepen om mee te doen. De R&D-regeling voorziet namelijk deels in de cofinanciering van het onderzoek en de ontwikkelingen die nodig zijn voor de realisatie van het masterplan en die daarvan ook integraal deel uitmaken. ‘Om het Masterplan succesvol te kunnen uitvoeren, is het essentieel om samen te werken en op korte termijn consortia te vormen om met voldragen projectvoorstellen te komen’, zo benadrukt Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. ‘Er komen nu al tientallen mails binnen van partijen die mee willen doen. Het enthousiasme van de sector is groot en laat zien dat de Nederlandse maritieme sector de blik heeft gericht op een schone toekomst.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.