Masterplan voor 30 emissieloze schepen

ROTTERDAM Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Centraal in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door 30 pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. Defensie en Rijkswaterstaat nemen als launching customer deel aan het traject.

Bij duurzame technologieën in de zee- en binnenvaart moet onder meer worden gedacht aan elektrisch varen, waterstof of methanol als alternatieve brandstof, het gebruik van lichter materiaal zoals aluminium of innovatieve scheepsontwerpen. Naast de opgave om tot verduurzaming van de nieuwbouw te komen, zal ook de bestaande vloot ‘vergroend’ moeten worden om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Tenminste vijf schepen zullen een retrofit ondergaan.

Financiering
Voor de uitvoering van het Masterplan is wel aanvullende financiering nodig. De sector kan tot 75 procent zelfstandig financieren, maar cofinanciering is onmisbaar om de uitdagende doelstellingen te halen. Zonder deze cofinanciering loopt het plan gegarandeerd veel vertraging op en wordt de doelstelling van 2030 onhaalbaar. De maritieme sectoren vragen daarom 250 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds of het Europese Recovery & Resilience Fund (RRF).

Overheid als eerste
Het herstel na de coronapandemie biedt volgens Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land, een kans op versnelling van de maritieme energietransitie. ‘Nederland moet wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart. ‘Met dit initiatief vaart de Nederlandse overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken we onze internationale concurrentiepositie.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.