CBRB wil één organisatie

ROTTERDAM Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart wil samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer komen tot één vereniging, één organisatie. Dat maakte de brancheorganisatie voor de binnenvaart bekend op haar 90ste Algemene Ledenvergadering van in stadion De Kuip in Rotterdam.

Voorzitter Paul Goris praatte de aanwezigen leden bij over de ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerkingsverkenning met Koninklijke BLN-Schuttevaer waarbij werd gesproken over de aanleiding, het proces, de aanpak, de mogelijke opties, de ontwerpprincipes en de conclusies van deze samenwerkingsverkenning. Geconcludeerd werd om gezamenlijk te werken naar de integratie van beide verenigingen in één vereniging, één organisatie. Men is ervan overtuigd dat het integratie-scenario de meeste voordelen biedt, zodat er in de toekomst als eenheid kan worden gewerkt voor de belangen van de leden en de binnenvaart in het algemeen. De vereniging als sociaal bindmiddel. Dit scenario wordt in 2020 verder uitgewerkt en gespecificeerd en wordt later in 2020 aan de leden van beide verenigingen worden voorgelegd.

Tijdens de vergadering werden de voorzitter (Paul Goris) en vier leden van het bestuur (Jacques Naaborgh, Dirk van der Plas, Eric van Viersen en Peter Wagemakers) herkozen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.