LNG-Zero, Menens en Sh2ipdrive verdelen 52,9 miljoen euro subsidie

DEN HAAG Drie consortia van maritieme bedrijven en kennisinstellingen krijgen in totaal 52,9 miljoen euro vanuit de RDM-subsidieregeling van het ministerie van EZK. De regeling is bedoeld om teruglopende investeringen in R&D tegen te gaan.

Van de negen maritieme consortia die projectaanvragen hebben ingediend, zijn er drie gehonoreerd. Zij krijgen subsidie voor de ontwikkeling van methanol en waterstof als alternatieve energiedragers en de eliminatie van de uitstoot van broeikasgassen van LNG-aangedreven schepen.

De toekenning van de subsidie is volgens Nederland Maritiem Land een belangrijke eerste stap voor het realiseren van het Maritiem Masterplan, een plan om wereldwijd leidend te worden in de bouw en het gebruik van slimme, schone en veilige schepen. In 2030 wil de sector 50 emissieloze schepen in de vaart hebben.

LNG-Zero
LNG-ZERO is een onderzoeksproject dat tot doel heeft de technologieën en strategieën te ontwikkelen die nodig zijn om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen drastisch te verminderen en zo bij te dragen aan een duurzame scheepvaart. Dit wordt bereikt door het verminderen van de methaanslip (CH4), het afvangen van koolstofdioxide (CO2) en het gebruik van bio-LNG om alle resterende emissies te elimineren, waardoor de volledige keten vrij wordt van emissies van broeikasgassen.

Dit project krijgt ruim 4,3 miljoen euro subsidie. Penvoerder is VDL AEC Maritime, partners zijn TNO, Heerema Marine Contractors Nederland, Conoship International, Carbon Collectors, Universiteit Twente, Lloyd’s Register Emea, Technische Universiteit Delft em Anthony Veder CO2 Shipping.

Menens
De partners van het project Menens zien methanol als een belangrijke stap naar een emissieloze scheepvaart. ‘Hoewel er diverse routes zijn om CO2-emissiereductie in de maritieme sector te bereiken, zijn er slechts enkele potentiële alternatieven voor scheepsdiesel die op de korte tot middellange termijn kunnen worden ingezet. Een alternatief dat momenteel op veel steun kan rekenen in de internationale maritieme sector en de meest haalbare voor grootschalige introductie op de korte tot middellange termijn is methanol.’ De partners willen gezamenlijk de route naar daadwerkelijk zero-emissie scheepvaart versneld mogelijk maken door de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen, op basis van methanol.

Dit project krijgt ruim 24 miljoen euro subsidie. Penvoerder is Fugro, partners zijn Koninklijke Wagenborg, Damen Global Support, Damen Workboats, C-Job & Partners, Stichting Maritiem Research Instituut Nederland, TNO, Technische Universiteit Delft, RH Marine Netherlands, IHC Holland, De Voogt Naval Architects, Boskalis, Van Oord, EST-Floattech, Wärtsilä Netherlands, ArenaRed, Van Oossanen Naval Architects, Discom, MSN, Verenigde Tankrederij, Thecla Bodewes Shipyards en DC Systems.

Sh2ipdrive
In het project Sh2ipdrive werken 25 ondernemingen en kennisinstellingen uit de maritieme sector samen aan een breed innovatieproject om de introductie van waterstof als alternatieve energiedrager te versnellen. Het hoofddoel van Sh2ipdrive is volgens de partners in het project het ontwikkelen van betrouwbare, veilige, gestandaardiseerde, schaalbare en kosteneffectieve oplossingen voor zero-emissie voortstuwings- en energiesystemen voor schepen op basis van waterstof. ‘Met Sh2ipdrive wordt de basis gelegd voor een sterke maritieme waterstofeconomie in Nederland, waarmee een leidende positie in Europa en de wereld wordt verworven.’

Dit project krijgt ruim eveneens ruim 24 miljoen euro subsidie. Penvoerder is Future Proof Shipping , partners zijn Technische Universiteit Delft, NedStack fuel cell technology , Stichting Maritiem Research Instituut Nederland, Koedood Dieselservice, Scheepvaartonderneming Van Dam, Holland Shipyards, TNO, Bosch Rexroth, Cryovat Internationaal, H2Storage, H2 Circular Fuel, H2FUEL Cascade, Royal Roos, Solid Hydrogen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatic, Voyex, Encontech, Technische Universiteit Eindhove, Universiteit Twent, Rivermaas, IHC Holland.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.