Aarzelend herstel voor Europese binnenvaart

STRAATSBURG De vervoersprestatie (in ton-kilometer) over de binnenwaterwegen van de EU heeft sinds het derde kwartaal van 2020 een klein, nogal aarzelend herstel getoond. In het eerste kwartaal van 2021 lag de vervoersprestatie 4,0% hoger dan een jaar eerder. In de twee grootste binnenvaartlanden, Duitsland en Nederland, bleven de resultaten vrijwel hetzelfde, met een zeer kleine afname in Duitsland (0,1%) en een kleine toename in Nederland (+1,9%). De situatie in de riviercruisevaart bleef dramatisch.

Uit het nieuwe bulletin Market Insight van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Europese Commissie blijkt dat de Rijnoeverstaten een algemene stijging van 1,0% boekten, terwijl de Donaulanden een dynamischere ontwikkeling lieten zien (+14,8%), dankzij een toegenomen vervoer van graan.
Wanneer men differentieert naar de verschillende vrachtsegmenten voor de Rijn blijkt dat het vervoer van droge lading zoals ijzerertsen, steenkolen en graan, licht gestegen is. De tankvaart behaalde zwakkere resultaten behaalde. Dit was te wijten aan het geringere vervoer van aardolieproducten als gevolg van de pandemie voor de mobiliteitssector.

Het passagiersvervoer lag in de eerste helft van 2021 nog steeds ver onder het niveau van voor de coronapandemie. Gegevens van de sluis van Iffezheim wijzen erop dat er slechts 55 cruiseschepen in de eerste zes maanden van 2021 deze sluis in de Bovenrijn passeerden, terwijl dat er 63 waren in de eerste helft van 2020. In de eerste helft van 2019 waren dit nog 1078 cruiseschepen.

Vracht- en brandstofprijzen
De vrachtprijzen voor droge lading en containervervoer zijn sinds het derde kwartaal van 2020 gestegen en weerspiegelen de grotere vervoersvraag. De vrachtprijzen in de tankvaart laten sinds dit kwartaal geen herstel zien. De reden is eerder structureel, omdat de gereduceerde mobiliteit tot gevolg heeft dat de vraag naar vervoer van vloeibare producten gedaald is.
In de loop van 2021 zijn de aardolieprijzen en dus ook de brandstofprijzen gestegen, waarbij de opwaartse trend die aan het einde van 2020 inzette, aanhield. In het tweede kwartaal van 2021 lagen de olieprijzen rond de 50 euro per 100 liter. De prognoses voor de brandstofprijzen gaan voor 2022 op grond van de verwachte aardolieprijzen uit van een prijs tussen de 54 en 60 euro per 100 liter.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.