Onderzoek aanvaring Grave ’ter lering en verbetering’

NIJMEGEN Rijkswaterstaat, de waterschappen en de veiligheidsregio’s laten onderzoeksbureau Berenschot een evaluatieonderzoek doen naar de aanvaring van de stuw van Grave. Het onderzoek richt zich op de eerste 48 uur na de aanvaring van de stuw. De resultaten van het onderzoek moeten voor de zomer bekend zijn.

Het onderzoek gaat in op hoe de betrokken partijen met de crisis zijn omgegaan. Hierbij is het de vraag hoe de samenwerking tussen de partijen en hoe de informatie- en communicatielijnen liepen. Ook wordt onderzocht hoe gemeente-, regio- en provincie deze grensoverschrijdende calamiteit hebben opgepakt. Doel van het onderzoek is leren en verbeteren. ‘Dat betekent dat er niet zozeer naar een schuldvraag wordt gezocht, hoe liep het buiten, ging alles volgens de regels en wie was waarvoor verantwoordelijkheid, maar dat er wordt gestuurd op verbeterpunten voor de toekomst. Zo krijgen alle betrokken partijen inzicht in wat de beste aanpak is bij grote regio overschrijdende calamiteiten.’

Aanvaring zelf
De Onderzoeksraad voor Veiligheid maakte eerder al bekend een onderzoek te starten naar de aanvaring eind december vorig jaar. De binnenvaarttanker Maria Valentine voer toen geladen met benzeen door de stuw van Grave. Als gevolg hiervan raakte het schip en de stuw beschadigd. De stuw kon daardoor niet meer zijn normale functie vervullen. De waterstand in zowel de Maas als het Maas-Waalkanaal daalde daardoor meters zodat de Maas tussen Grave en Sambeek onbevaarbaar werd. De Onderzoeksraad richt zich in haar onderzoek op de aanvaring zelf, maar ook op de wijze waarop is omgegaan met de gevolgen.

Begeleiding
De dagelijkse begeleiding van het onderzoek door Berenschot wordt naast het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DCC), verzorgd door een regiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de drie veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord en de betrokken waterschappen Rivierenland, Aa en Maas en Limburg.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook