Laagwater kostte Duitse industrie 1,9 miljard

STRAATSBURG Vanwege het lage water op de Rijn van vorig jaar heeft de Duitse industrie minder hard kunnen groeien. In het derde kwartaal van 2018 bedroeg het verlies op de groei van de industriële productie 0,8 procentpunt, wat overeenkomt met 1,9 miljard euro.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) haalt in haar recente Markt Insight voor de Europese binnenvaart hiervoor het Kiel Institute for the World Economy aan. De daling is vooral te wijten aan de tijdelijke verstoringen in de logistieke ketens. Met name de chemische industrie en het containervervoer hadden te lijden onder de gevolgen van onderbrekingen in de logistieke keten.

Nieuwe concepten
De maximale beladingsgraad kan verschillen, al naar gelang om welk type schip het gaat en welk gedeelte van de rivier. De CCR berekent de beladingsgraad op maandbasis. In de formule voor de berekening van de beladingsgraad wordt rekening gehouden met de specifieke waterwegparameters en de gegevens over de actuele waterstanden. Uit de cijfers blijkt volgens de CCR dat perioden met laagwater met name voor grotere schepen nadelig zijn. ‘Dit werpt dan ook de vraag op of het al dan niet wenselijk is nieuwe of aangepaste logistieke concepten te ontwikkelen waarin kleinere schepen met een geringe diepgang eventueel een rol zouden kunnen spelen.’

Donau
In het Donaubekken hadden de lage waterstanden in Oostenrijk en Hongarije relatief weinig invloed op de beladingsgraad van de schepen. In Duitsland hadden de schepen echter meer te lijden onder de lage waterstanden. Dit kan worden verklaard door het feit dat het Duitse gedeelte van de Donau op veel plaatsen een vrijstromende rivier is.

In Hongarije is de binnenvaart niet alleen gevoelig voor perioden met laag water, maar ook voor vorstperioden, die de vervoersactiviteiten ernstig kunnen belemmeren. Dat was bijvoorbeeld het geval in het eerste kwartaal van 2017. Daarnaast is het vervoer over de Donau seizoensgebonden en nauw verweven met het vervoer van landbouwproducten.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.