Kosten binnenvaart stijgen flink dit jaar

ROTTERDAM De kosten voor binnenvaartvervoer gaan sterk toenemen in 2022. Dat geldt voor alle scheepstypen, -grootteklassen en inzetpatronen. Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Voor 2022 wordt een stijging van de kosten voor vervoer per binnenvaartschip verwacht van 5,8% tot 10,1%. Dit hangt samen met een kostenstijging van vrijwel alle kostenposten, op kapitaalkosten na. In het bouwstoffenvervoer gaat het om een stijging van +6,4% tot +8,8%.

Internationaal
Hierbij geldt dat schepen in de internationale markten een grotere kostenstijging kennen dan schepen actief op de binnenlandse markt, door de relatief sterk stijgende brandstofprijzen (+16,9%). Bij vervoer over korte afstanden zijn de arbeidskosten bepalender voor de uiteindelijke prijs van het vervoer, terwijl bij langere afstanden het aandeel van de brandstofkosten in de totale kosten juist toeneemt. De arbeidskosten stijgen al jaren in de binnenvaart door het toenemende personeelstekort. Naast de arbeidskosten stijgen ook de kosten voor personeel en reparatie en onderhoud.

Verhuur
In de binnenvaart wordt gebruik gemaakt van diverse contractvormen. Binnenvaartondernemers die hun schip verhuurd hebben langdurige vervoerscontracten kennen, krijgen opslag op de afgesproken prijs afhankelijk van de hoogte van de brandstofprijzen. Voor hen is de kostenontwikkeling exclusief brandstof van belang. Daar zien we voor het komende jaar een gematigder stijging: van minimaal 4,2% tot maximaal 5,5%.

Vorig jaar ook al
In 2021 namen de vervoerskosten voor binnenvaartondernemingen ook al sterk toe. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van hogere voortstuwingskosten; de gasolieprijzen lagen gemiddeld 30% hoger dan in 2020. Maar niet alleen de brandstof werd duurder, ook arbeids-, verzekerings en reparatie en onderhoudskosten namen fors toe. Personeel in de binnenvaart is schaars. De combinatie van toegenomen vraag met veel uittreders maakt dat geschikte arbeidskrachten moeilijk te vinden zijn. De kosten voor reparatie- en onderhoud namen toe door stijgende loonkosten bij werven, duurder materiaal en een grote vraag naar werfcapaciteit. De verzekeringskosten namen toe doordat de schades groter worden. De kostenstijging varieerde van +5,5% tot +14,2%, afhankelijk van het type schip, het geografische gebied waarin het schip actief is en de exploitatiewijze. In het bouwstoffenvervoer stegen de kosten met +6,2% tot +10,6%.

Schepen die relatief veel vaaruren maken, bijvoorbeeld grote tankers en containerschepen actief in de Rijnvaart, kenden de grootste kostenstijging, ook doordat de kapitaallasten daalden. Worden brandstofkosten buiten beschouwing gelaten, dan stegen de kosten tussen de 0,9% tot 2,9%.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.