Tweede Kamer stelt subsidie duurzame scheepsbouw zeker

DEN HAAG De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid een amendement aangenomen om vijf miljoen euro te oormerken voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie diende het amendement op de begroting van het ministerie van Economische Zaken in.

De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Begin 2017
De SDS biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) roept het ministerie op de regeling in het begin van 2017 te realiseren. ‘Dit helpt de sector haar positie te behouden in moeilijke marktomstandigheden. De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector zal deze regeling benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen.’

Level playing field
De ordergebonden regeling draagt bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Zonder de SDS zou Nederland volgens NMT achterstand oplopen in de concurrentie met onder meer Duitsland, dat een vergelijkbare regeling heeft. ‘Net als bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld te verwerken. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook