Grootste omzetdaling binnenvaart in drie jaar

DEN HAAG De omzet in de binnenvaart is in het tweede kwartaal van 2016 met ruim 6% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de grootste daling in drie jaar tijd.

Vooral de lagere tarieven drukten de omzet. In het tweede kwartaal van dit jaar lagen de vrachttarieven in de binnenvaart op het laagste niveau in bijna twee jaar. De waterstanden stonden op een normaal niveau, wat tot gevolg had dat er voldoende schepen waren voor de te vervoeren vracht. Dit had een drukkend effect op de prijzen en daarmee ook op de omzet. Maar ook liep de aanvoer van bulkgoederen en containers in de Nederlandse zeehavens terug.
prijsindex-binnenvaart-16-09-12In de tweede helft van vorig jaar steeg de omzet van binnenschippers vanwege het lage water nog met bijna 9%. In het vierde kwartaal van 2015 waren de tarieven in de binnenvaart zelfs 50% hoger dan in het tweede kwartaal van 2016.

Pessimistisch
Ten aanzien van het derde kwartaal zijn er meer pessimistische dan optimistische binnenvaarders. Ongeveer 90% van de binnenvaartondernemers denkt dat de vrachtprijzen in het derde kwartaal gelijk blijven. Een kleine 9% voorziet een daling van de tarieven, slechts 1% verwacht hogere tarieven. Over de omzet wordt door meer ondernemers negatief dan positief gedacht. Bijna 23 procent van de binnenvaarders denkt dat de omzet daalt en ongeveer twee derde verwacht dat de omzet in het derde kwartaal niet verandert.
Het economisch klimaat ziet ruim 4% van de ondernemers positief in, 5% ziet dat juist verslechteren. De overige 91% verwacht dat het economisch klimaat gelijk blijft. Voor wat betreft de personeelssterkte denkt bijna 12% minder personeel en slechts 1% juist meer personeel nodig te hebben.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook