(Foto Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Valerie Kuypers)

Extra geld voor subsidie vervanging binnenvaartmotoren

DEN HAAG Binnenvaartschippers kunnen ook in 2023 subsidie aanvragen om hun motor te laten vervangen door een nieuwer, duurzamer model met minimaal Stage V niveau. Het Rijk stelt hiervoor een extra 8 miljoen euro beschikbaar.

Door de populariteit van de subsidieregeling was de subsidiepot die er voor de komende jaren beschikbaar was al snel uitgeput. Daarom komt er nu extra geld beschikbaar.

 Schippers kunnen vanaf 7 februari een aanvraag indienen bij de RVO. Naast het extra geld voor de motorvervanging wordt het maximale subsidiebedrag per aanvraag ook verhoogd, van 200.000 naar 400.000 euro.
 ‘De binnenvaart staat voor een grote verduurzamingsopgave, en kan dit niet alleen’, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. ‘Het is goed om te zien dat schippers zo voortvarend aan de slag zijn gegaan met motorvervanging en dat wil ik blijven stimuleren. Want een lagere uitstoot van stikstof en andere stoffen door de binnenvaart is iedereen bij gebaat.’

Katalysator
Een eerdere optie die er was om een SCR-katalysator aan te schaffen en te laten installeren in een motor bleek minder in trek bij ondernemers. De regels voor deze subsidie worden daarom verruimd, zodat er geld kan worden aangevraagd voor de aanschaf en installatie van een katalysator in combinatie met een roetfilter. Voor 2023 is hiervoor 12,9 miljoen euro beschikbaar.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.