Aqualink bestuur druk in de weer

NIJMEGEN Het behartigen van de belangen van de watergebonden bedrijven in Oost-Nederland vergt flink wat werk. Het bestuur van Aqualink is daar gedurende het jaar druk mee in de weer. Zo praten de bestuursleden steeds vaker mee in verschillende overleggen. En daar maken ze graag tijd voor vrij in hun vaak drukke agenda.

De bestuursleden schuiven regelmatig aan bij overleggen en vergaderingen. Zoals de overleggen van de gemeenten Nijmegen en Arnhem en belangenorganisaties als TPN West en de Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB). Ze praten mee over het wel en wee in de havens om de belangen van de aangesloten leden te behartigen. Zo is de haven van Arnhem flink in ontwikkeling. Nu de meeste woonboten zijn verdwenen, moet de Nieuwe Haven een echte industriehaven worden. Een haven waar onder meer de riviercruisevaart in de winter een plek kan vinden en waar onderhoud aan de schepen kan worden gedaan. Het is een flinke klus en vergt veel overleg. De bestuursleden praten dan ook samen met alle belanghebbenden en de gemeente Arnhem over de beste manier om de belangen van de watergebonden bedrijven in de haven zo goed mogelijk te behartigen. Ook voor de toekomst. Zaken waar andere belanghebbenden vaak niet direct aan denken.

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid van de havens is een van de onderwerpen waarvoor de bestuursleden van Aqualink zich hard maken. Een voorbeeld waarin Aqualink dit jaar een rol in heeft gespeeld voor de leden is de herinrichting van de Nijmeegse Waalkade. Auto’s zijn er niet meer welkom. Dat betekende dat bedrijven niet meer bij de schepen zouden kunnen komen. In samenwerking met de havendienst en de afdeling parkeerbeheer werd op verzoek van Aqualink een goede werkbare oplossing gevonden. Afgesproken werd dat de binnenvaart, cruisevaart en scheepvaart gerelateerde bedrijven een ontheffing van het verbod kunnen krijgen.

Tevens luidde Aqualink bij Rijkswaterstaat de noodklok over de sluizen van Weurt en Grave. Deze worden regelmatig getroffen door defecten waardoor de sluizen moeten worden gestremd. Met alle gevolgen voor de binnenvaart. ‘Duurzaam en toekomstbestendig ondernemen in de haven van Nijmegen wordt ons gewoonweg onmogelijk gemaakt door het ontbreken van adequate en betrouwbare infrastructuur’, heeft Aqualink-bestuur Rijkswaterstaat laten weten.

Overige zaken
Naast het behartigen van de belangen van de leden, vergt een vereniging als Aqualink vanzelfsprekend ook nog andere zaken, zoals de administratie, het houden van bestuurs- en ledenvergaderingen, het informeren van leden, beurzen waarop leden van Aqualink gezamenlijk kunnen staan, het organiseren van ledenbijeenkomsten en het zorgen dat alles goed wordt vastgelegd en afgehandeld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.