ECT begint pilot met fixed windows voor de containerbinnenvaart

ROTTERDAM ECT begint in januari 2018 een pilot met zogenaamde ‘fixed windows’ voor binnenvaartschepen met grote call-sizes. ECT wil hiermee de dienstverlening aan barge operators verder uitbreiden en beter inspelen op de verschillende marktsegmenten van de binnenvaart. Bij een geslaagde pilot gaat ECT deze service aan de markt aanbieden onder een aantal voorwaarden, die in de pilot worden getest.

De fixed windows zijn bedoeld voor barge operators die, zelfstandig of gezamenlijk, in staat zijn om met een grote hoeveelheid te lossen en te laden containers direct één van ECT-terminals aan te lopen. Voor barge operators die deze mogelijkheid niet hebben, blijft de reguliere werkwijze van kracht of er kan gekozen worden voor het Barge Transferium Maasvlakte.

Aan de drie maanden durende pilot doen HTS Intermodaal, de combinatie CCT Moerdijk, Barge Terminal Tilburg en de combinatie Contargo, Haeger & Schmidt, European Gateway Services mee. De voorwaarden hebben, naast de grootte van de call-size, betrekking op het vaarschema in Rotterdam, het kunnen garanderen van vaste wekelijkse calls, punctualiteit en gegevensuitwisseling. Onderdeel van de pilot vormt ook de vraag of een meer commerciële relatie bijdraagt aan het verbeteren van de container binnenvaart.

Barge Transferium
Midden november maakte ECT al bekend met het Barge Transferium Maasvlakte te komen. Het Transferium ligt aan de Hartelhaven en moet extra service bieden aan barge operators, logistieke dienstverleners en verladers. Het idee is dat de planning van het Barge Transferium Maasvlakte via binnenvaartorganisatie LINc, in handen wordt gelegd van de barge operators zelf. Dit moet leiden tot een transparant aanvraagproces en een voorspelbare afhandeling. ECT is hierover inmiddels het overleg met LINc begonnen.

Keuzes
CEO Leo Ruijs van ECT zegt met de pilot de markt opnieuw een keuzemogelijkheid. ‘Fixed windows en het Barge Transferium Maasvlakte zijn naast de gewone binnenvaartafhandeling services waarmee we recht doen aan de diversiteit binnen de containerbinnenvaart. De barge operator krijgt keuzes op basis van zijn eigen mogelijkheden. Tevens willen we met deze nieuwe services een volwassen klantrelatie aangaan met de containerbinnenvaart. Hopelijk kunnen we deze pilot succesvol omzetten naar een nieuwe service.’ (Foto’s Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook