Duurzame binnenvaart mogelijk door innovaties

STRAATSBURG Er bestaan oplossingen voor een milieuvriendelijke binnenvaart. Ze moeten echter zo innovatief zijn dat spill-over-effecten naar bijvoorbeeld de zeevaart mogelijk zijn. Dit en meer blijkt uit een online workshop over alternatieve energiebronnen voor elektrische voortstuwingen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

De CCR hield de workshop om aan te tonen dat elektrische voortstuwingen die gebruik maken van alternatieve energiebronnen een centrale rol spelen in de vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen en broeikasgassen in de binnenvaart. Aan de workshop namen meer dan 180 genodigden deel. Zij kwamen meer te weten te komen over innovatieve technologiën en de technische, economische, organisatorische en juridische uitdagingen voor de implementatie hiervan. Regelgeving, financiering en een aanvaardbaar rendement op investering of risico werden genoemd als enkele van de belangrijkste uitdagingen bij de ontwikkeling van proefprojecten.

Niet beperken
Een van de belangrijkste conclusies was dat we ons niet mogen beperken tot één enkele alternatieve energiebron (no one size fits all) en dat het belangrijk is technologie neutraal te blijven. Daarnaast moet de aandacht worden toegespitst op de bestaande bunkerinfrastructuur en op de wijze waarop deze in de toekomst kan worden hergebruikt. ‘De beschikbaarheid van een goed ontwikkelde infrastructuur is noodzakelijk voor een vlotte implementatie van deze nieuwe energiebronnen.’
De workshop heeft volgens de CCR de verschillende infrastructuurbehoeften van energiedragers, zoals waterstof en elektriciteit, in kaart gebracht en heeft waterwegbeheerders en operatoren van bunkerstations inzicht verschaft in de toekomstige infrastructuurbehoeften.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.