‘Duitsland stelt zelfde technische eisen klein schip als Nederland’

DEN HAAG Duitsland stelt geen andere technische eisen aan kleine binnenvaartschepen als Nederland. De technische eisen voor binnenvaartschepen zijn in alle CCR- en EU-landen geharmoniseerd. Nederland kan daar niet eenzijdig van afwijken, en de andere lidstaten evenmin.

Minister Cora van Nieuwenhuizen reageert hiermee op een motie van de Tweede Kamerleden Roy van Aalst (PVV) en Cem Laçin (SP). Zij vroegen de minister om kleine binnenvaartschepen, naar voorbeeld van Duitsland, te vrijwaren van de toepassing van de regels die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart(CCR) heeft gesteld en een bedreiging vormen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering van de eigenaren van een klein schip.
Omdat de minister volgens eigen zeggen veel waarde hecht aan een gelijk speelveld bij de uitvoering van de technische eisen, ging ze in de zomer van dit jaar over de eventuele verschillen met Duitsland individueel in gesprek met Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB, ASV, EBU en BBZ.

Ook geen signalen
Een vergelijking van de relevante wetgeving in Nederland en Duitsland bewijst volgens de minister dat Duitsland geen wettelijke vrijstellingen verleent aan schepen die deelnemen aan het internationale scheepvaartverkeer. Er bestaat wel een aparte regeling voor schepen die slechts opereren binnen de Duitse landsgrenzen en bovendien niet op de Rijn varen. Deze regeling gunt die schepen voor een beperkt aantal technische eisen langere overgangstermijnen.
Contact met de Duitse bevoegde autoriteit heeft volgens Van Nieuwenhuizen bovendien duidelijk gemaakt dat voor de certificerende instellingen in Duitsland geen specifieke instructie geldt voor de certificering van kleine oude schepen. De minister concludeert dan ook dat hiermee in theorie sprake is van een gelijk speelveld tussen Nederland en Duitsland. Om te kijken of er ook in de praktijk sprake is van een gelijk speelveld heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een thema-actie opgezet om bij een aantal binnenvaartschepen van verschillende nationaliteiten te controleren of de schepen daadwerkelijk voldoen aan de voor hen geldende technische eisen. Deze actie heeft tot op heden geen signalen gegeven dat er in Duitsland op andere wijze met de technische eisen wordt omgegaan dan in Nederland.

‘Hard gewerkt’
Van Nieuwenhuizen meldt verder nog dat de technische eisen aan binnenvaartschepen de afgelopen jaren ‘een permanent punt van aandacht zijn geweest’ en dat ze in samenwerking met de brancheverenigingen hard heeft gewerkt aan het verzachten van de gevolgen van de meest problematische technische eisen. ‘Dit heeft geresulteerd in een pakket aan permanente oplossingen, die onlangs definitief in de regelgeving (ES-TRIN 2019) zijn verankerd. Deze resultaten worden door de branche, EBU en ESO, ondersteund.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.