Half miljoen aan boetes riviercruiserederijen

De Inspectie SZW heeft dit jaar al voor 492.000 euro aan boetes opgelegd aan riviercruiserederijen voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).Ook lopen er op dit moment nog enkele onderzoeken naar mogelijke overtreding van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). De riviercruisevaart blijft dan ook de warme aandacht van de Inspectie houden als het gaat om het aanpakken van misstanden in de riviercruisevaart.

Staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert hiermee op een verhaal in Trouw met de kop ‘De wereld achter die fijne Rijnreis blijkt helemaal niet zo fijn te zijn’. Samen met het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het radioprogramma Argos berichtte de krant over ‘de personeelsuitbuiting en mensenhandel die schuil gaat achter de idyllische wereld van riviercruises’. Tweede Kamerlid Bart van Kent stelde naar aanleiding van het artikel Kamervragen.

Volgens de onderzoeksjournalisten zou personeel op de riviercruiseschepen dikwijls werkdagen van tien tot zestien uur moeten maken,waarbij overuren niet worden vergoed, Hierdoor zouden de werknemers onder het minimumloon duiken. Van Ark meldt niet te kunnen beoordelen of dit geval is,maar wijst er wel op dat de regels voor het personeel op cruiseschepen ruimerzijn dan voor werknemers op het land. Zo mag gemiddeld 12 uur per dag worden gewerkten ook dagen met 14 uur arbeid zijn toegestaan. Het personeel mag maximaal 31dagen achtereen arbeid verrichten.

Overwerk
Dat de werknemers van de cruiseschepen in hun arbeidscontract zouden hebben staan dat ze ‘zoveel extra uur moeten werken als nodig is’ waardoor ze werkweken maken die in strijd zijn met de Arbeidstijdenwet, vindt Van Ark ‘zeer kwalijk’. Als de situatie erom vraagt, is overwerk mogelijk, maar de werkgever moet zich hierbij wel redelijk opstellen. Wat redelijk is, kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de functie van de werknemer. Maar of een verzoek tot overwerk redelijk was, is aan de beoordeling van een rechter. Want het is een werkgever verboden om overwerk te laten verrichten indien dat overwerk met zich brengt dat de werknemer meer uren werkzaam is dan op grond van het arbeidstijdenbesluit istoegestaan. De werknemer mag het verzoek om overwerk te verrichten in dat geval weigeren. D0e werkgever is volgens de staatssecretaris immers altijd gebonden aan de voorschriften van het arbeidstijdenbesluit vervoer en de Wet minimumloon. ‘Ondernemingen en uitzenders in de riviercruises werken internationaal. Daarbij komt het ook voor dat een Cypriotisch uitzendbureau betrokken is. Maar wat betreft de Nederlandse binnenwateren geldt dan het arbeidstijdenbesluit vervoer.’

Cypriotische expertise
Van Kent wilde ook nog een reactie van de staatssecretaris op de volgens het Kamerlid ‘vergoelijkende toon’ van brancheorganisatie European Barge Union (EBU). Hij wilde van Van Ark bijvoorbeeld weten of ze het waarschijnlijk acht dat cruiserederijen voor een Cypriotische constructiekiezen, vanwege ‘de expertise op het gebied van cateringconcepten en themareizen’ van dit land.

De staatssecretaris antwoordt hierop dat ze het mede aan de brancheorganisaties vindt om constructies en misstanden zoals geschetst in het radioprogramma Argos en het artikel in Trouw aan te pakken.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.