Containeroverslag naar all time high

ESSEN De wereldwijde overslag van containers is gestegen naar een all time high. Volgens het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) zijn er wereldwijd nog nooit zoveel containers overgeslagen als in september. De index van beide instituten steeg van 116,5 naar 119,7.

De overslag steeg in september zowel in de havens in China als in de havens daarbuiten. Maar de containeroverslag in China ligt al wel weer ver boven die van voor de uitbraak van Covid-19, dat geldt nog niet voor de overslag in de havens buiten China. Een en ander valt ook te zien aan de Nordrange-Index. Deze index geeft informatie over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg. De index steeg in september eveneens flink, maar bereikte nog niet het niveau van voor de corona-crisis.

Volgens het Havenbedrijf Rotterdam werd de daling in de overslag van containers veroorzaakt doordat de vraag naar goederen in Europa harder is gedaald dan in China. Tot en met het derde kwartaal van dit jaar daalde het volume overgeslagen containers in de Rotterdamse haven met 2,1% in tonnen en 4,7% in TEU.
De stijgende wereldwijde containeroverslag laat volgens Torsten Schmidt, conjunctuurchef van RWI, zien dat ‘de wereldhandel sterk blijft groeien’.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor september is gebaseerd op de cijfers van 64 havens, die ongeveer 85 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.

Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.