CCR stelt prognoses bij

STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft de vooruitzichten voor het vervoer van goederen door de binnenvaart over de Rijn bijgesteld. De verwachting is nu dat dit jaar het vervoer van ijzerertsen, metalen, steenkool en landbouwproducten gaat afnemen.

De CCR verlaagt de vooruitzichten voor ijzerertsen, metalen en steenkool vanwege de verslechterende situatie in de staalnijverheid. De afnemende vraag in het vervoer van landbouwproducten is niet het gevolg van een dalende vraag, maar van slechte oogsten. De vooruitzichten voor het vervoer van containers, aardolieproducten en chemische stoffen over het water blijven positief.

‘Herstel gaande’
In het eerste kwartaal van dit jaar was de vervoersprestatie van de Rijnoeverstaten hoger dan in het laatste kwartaal van 2015. Belangrijkste oorzaak was de gemaakte inhaalslag na een periode van laagwater. De vervoersprestatie behaalde echter nog niet de cijfers van het eerste kwartaal van 2015. De afname is grotendeels te verklaren door de afname van het transport van producten gerelateerd aan de staalindustrie (ijzererts, kolen, metalen). Het herstel is volgens de CCR dus ‘nog gaande’.

ccr2kopieOndanks de krimp van de gehele vervoersprestatie, was het toch niet allemaal kommer en kwel. Sommige segmenten groeiden tijdens het eerste kwartaal van 2016 toch nog ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Het gaat hierbij om het vervoer van aardolie en chemische producten in Duitsland en Nederland. Het vervoer van chemische producten nam in Nederland in het eerste kwartaal van 2016 met 14% toe. Ook het vervoer van aan de bouw gerelateerde producten in Frankrijk steeg. Het vervoer van zand, grind en bouwmaterialen nam in het eerste kwartaal met 13% toe.

Donaustaten
Voor wat betreft de verwachte economische groei, doen de Donaustaten het beter dan de Rijnoeverstaten. De verwachte groei van het bruto binnenlands product (BBP) in de Rijnoeverstaten ligt in 2016 tussen de 1,2% en 1,7%, voor de Donaustaten ligt dit tussen de 1,3% en 4,2%. De groei van hun industriële productie is deels te danken aan het verplaatsen van Chinese activiteiten en directe investeringen in een aantal Oost- en Zuidoost-Europese landen. De Donaustaten zagen de afgelopen tien jaar hun aandeel in de Europese binnenvaart stijgen van 9% naar 16%.

Ook is er verschil in resultaten tussen het Boven-Donaugebied (Oostenrijk) enerzijds en het Beneden-Donaugebied (Roemenië en Bulgarije) anderzijds. Het Beneden- en Midden-Donaugebied zijn namelijk zwaar getroffen door de slechte oogsten in 2015. Het graanvervoer over de Beneden-Donau was tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zelfs vijf keer zo laag als in het eerste kwartaal van vorig jaar. De toename van de vervoersprestatie met 12% in Oostenrijk was grotendeels te danken aan de groei van het transport van ijzerertsen en metalen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook