BLN vraagt minister om duidelijkheid en daadkracht

ZWIJNDRECHT Koninklijke BLN-Schuttevaer mist in de miljoenennota duidelijke doelstellingen die wel in het regeerakkoord staan. In het regeerakkoord stond nog duidelijk dat het de ambitie van de minister was om meer en schoon vervoer over water te stimuleren, maar in de begroting is daar niets van terug te zien.

In de begroting ontbreekt volgens BLN daadkracht, de begroting laat vooral veel studie en onderzoek zien. BLN verwacht in 2019 concrete plannen van de minister. ‘Het is tijd om spijkers met koppen te slaan. Meer vervoer over water om de wegen te ontlasten en klimaatdoelstellingen te halen en betere milieuprestaties van de binnenvaart staan centraal in het regeerakkoord. Het is het zaak hier gericht en concreet invulling aan te geven.’

BLN-Schuttevaer vindt dat, om de concurrentiepositie van de binnenvaart te versterken, deze regeerperiode zowel voor Europese binnenwateren als voor Nederlandse milieuzones heldere normen voor uitlaatgassen nodig zijn. ‘De milieuprestaties van de CCR2 zijn verouderd en Stage V is vooralsnog niet haalbaar. Daarnaast dient snel vorm te worden gegeven aan de toegezegde financiële stimulering.’

Modal shift
Het verplaatsen van vervoer van de weg naar het water en het behoud van vervoer over water met kleine schepen is volgens BLN alleen haalbaar als de overheid heldere doelstellingen formuleert voor de modal shift van weg naar water. Deze doelstellingen ontbreken nog in de begroting.

In het regeerakkoord zijn eveneens hogere investeringen in de vaarweginfrastructuur toegezegd. Deze zijn nu opgenomen in de miljoenennota. Het totale vaarwegbudget bedraagt in 2019 bijna € 1,3 miljard, in 2018 is € 873,1 miljoen uitgegeven. Dat betekent meer geld voor de broodnodige vernieuwing en onderhoud. Koninklijke BLN-Schuttevaer is blij met deze verhoging van het budget maar is van mening dat om die investeringen nog beter te benutten ook op de andere doelstellingen voor vervoer over water uit het regeerakkoord concrete maatregelen nodig zijn.

Spijkers met koppen
BLN-Schuttevaer wil dit jaar nog een gesprek met de minister om meer duidelijkheid te krijgen over de onderwerpen modalshift en de milieuprestaties van de binnenvaart. Een vast te stellen politieke visie op het goederenvervoer moet aanknopingspunten opleveren voor deze concrete doelstellingen. ‘Meer vervoer over water biedt Nederland volop kansen om de belasting van weg en spoor te verminderen en klimaatdoelstellingen te realiseren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook