BLN vraagt informateur geld voor vergroening binnenvaart

ROTTERDAM Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft informateur Edith Schippers in een brief om financiële ondersteuning voor vergroening van de binnenvaart gevraagd. Volgens BLN kan alleen een financiële impuls ervoor zorgen dat binnenvaartondernemers kunnen investeren in verduurzaming van de bedrijfstak.

BLN schrijft Schippers dat meer van vervoer over water gebruik moet worden gemaakt om de klimaatdoelstellingen op het gebied van CO2 emissies in het vervoer binnen Nederland mogelijk te maken. ‘Zowel binnen verstedelijkte gebieden als tussen regio’s moeten vervoersstromen zo lopen dat de bestaande en de te ontwikkelen infrastructuur van wegen, water en spoor beter wordt benut. De overheid kan daarbij helpen.’

Sneller minder
BLN doet de informateur de suggestie het aandeel van de binnenvaart in het vervoer te vergroten. Een groter aandeel van de binnenvaart zou voor Nederland een enorme vermindering in de uitstoot van CO2 betekenen. BLN wijst erop dat de verschuiving van lading van de weg naar het water een CO2 reductie oplevert van tussen de 60% en 70%. ‘Om de CO2 emissie en de luchtemissie van het vervoer over water nog verder terug te brengen zijn nieuwe technologieën ontwikkeld en met succes beproefd. Investeringen in vergroening worden op dit moment echter onvoldoende tot niet terugverdiend. Om het voor alle binnenvaartondernemers financieel haalbaar te maken toch die technologieën te implementeren is een impuls nodig. Een financieel ondersteuningsplan van de overheid, gecombineerd met de juiste incentives in de keten kan er toe bijdragen dat de klimaatdoelstellingen voor het vervoer in de komende regeerperiode versneld gerealiseerd kunnen worden.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook