BLN verheugd over regeerakkoord

ROTTERDAM Een regeerakkoord dat hoopgevend is voor de binnenvaart. Koninklijke BLN-Schuttevaer is verheugd dat de binnenvaart voor het eerst expliciet als factor van betekenis wordt genoemd. Die positie en rol van de binnenvaart is volgens BLN nooit eerder zo helder door een regering in de plannen opgenomen.

In het regeerakkoord staat onder meer dat ‘de binnenvaart en de spoorwegen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat’. Ook staat er nu duidelijk in dat de binnenvaart kan bijdragen aan de vermindering van de belasting van milieu en klimaat. In dat kader is in het akkoord opgenomen dat ‘voor de binnenvaart tijden van brug- en sluisbediening beter worden afgestemd’.

Nieuwe infrastructuur
BLN is blij met de ruimte die ontstaat voor noodzakelijk onderhoud en investeringen aan vaarwegen en natte infrastructuur. In het regeerakkoord staat daarover dat het kabinet voor een inhaalslag in de infrastructuur twee miljard euro beschikbaar stelt. Dit moet wel worden verdeeld tussen weg, water en openbaar vervoer.
Ook het omvormen van het Infrastructuurfonds tot een Mobiliteitsfonds, waarbij niet langer de modaliteit maar de mobiliteit centraal staat, vindt BLN een ‘welkom initiatief’. ‘Wij pleiten al langer voor het opheffen van de schotten tussen de modaliteiten. Maar we zouden graag zien dat we de komende jaren ook vast zo gaan werken.’

Green Deal
In het regeerakkoord staat ook dat het nieuwe kabinet een Green Deal met de binnenvaart wil sluiten voor verduurzaming. Volgens de toekomstige regeringspartijen is in de zeevaart en binnenvaart namelijk nog veel milieuwinst te behalen. BLN meldt graag met de nieuwe minister over de Green Deal met de binnenvaart te willen praten. ‘Het is een initiatief dat de positie van vervoer over water nog verder kan verbeteren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook