Binnenvaart vervoert minder over de grens

DEN HAAG De binnenvaart heeft vorig jaar in tonnen 4,6% minder over de grens vervoerd. Volgens het Centraal voor de Statistiek (CBS) komt dat vanwege de lage waterstanden in de tweede helft van het jaar waardoor schepen vanuit en naar Duitsland minder zwaar beladen konden varen.

Het totale grensoverschrijdende goederenvervoer daalde in 2018 licht, naar bijna 1,04 miljard ton. Alleen overzee (+1,5%) werd er meer vanuit en naar ons land vervoerd. Het grootste deel van deze goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming werd vervoerd door zeeschepen (58%). Per spoor werd 2% minder vervoerd vanuit en naar ons land, over de weg was dit 1,1%. Ook door de lucht nam het vervoer af, met 0,3%. De bijdrage van de luchtvaart in het totale grensoverschrijdende vervoer is met 0,2% gering.

Binnenlands
De binnenvaart vervoerde binnenlands 7,3% meer. Dit betrof vooral metaalertsen en containergoederen. Het binnenlands spoorvervoer groeide met 16,9%, maar levert met 0,5% slechts een beperkte bijdrage aan het totale binnenlandse goederentransport. Het vrachtverkeer over de weg vervoerde binnenlands het meeste. In 2018 vervoerden deze vrachtauto’s 2,6% meer dan het jaar daarvoor, met name meer bouw- en handelsgoederen.
Het totale binnenlands goederenvervoer nam in 2018 toe tot 681 miljoen ton, een groei van 3,5%.

Totaal
Vorig jaar werd in totaal 1,71 miljard ton goederen vervoerd vanuit, naar en binnen Nederland. Dit is een stijging van 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze toename was geheel het gevolg van meer goederenvervoer over de weg (1,6%) en over zee (1,5%). Van alle in 2018 getransporteerde goederen werd ruim 44 procent van het gewicht door vrachtauto’s vervoerd. Zeeschepen vervoerden ruim 35 procent van alle goederen, de binnenvaart ruim 18 procent. Het spoorvervoer en de luchtvaart dragen slechts zeer beperkt bij aan het totale goederenvervoer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.