Binnenvaart laat impact laagwater onderzoeken

ROTTERDAM De binnenvaartorganisaties CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer gaan de impact van laagwater op de vaarwegen laten onderzoeken. Beide organisaties doen dit om inzicht te krijgen in de impact van de lage waterstanden op de bedrijfsvoering van de binnenvaart. De resultaten van dit onderzoek dienen om de noodzaak van de toekomstige inzetbaarheid van de binnenvaart onder de aandacht te kunnen brengen bij overheden en andere instanties op nationaal en internationaal niveau.

In 2018 was sprake van een langdurige droogte periode in Nederland. Een van de sectoren die beïnvloed werd door deze droogte was de binnenvaart zelf. ‘Door het lage water op belangrijke vaarwegen, met name de Rijn en de Waal, ondervond de binnenvaart daar de gevolgen van’, schrijven de organisaties. ‘Enerzijds wist een deel van de binnenvaart daar handig gebruik van te maken en stegen de vrachtprijzen als gevolg van de laagwater toeslag. De gehele vloot kon worden ingezet om het vervoer via water te bedienen. Echter niet alle binnenvaartondernemers zagen hun vrachten stijgen; scheepvaart die verhuurd was kon dit momentum niet benutten.’

Verder kijken
Het Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics gaat het onderzoek uitvoeren dat inzicht moet geven in de directe en indirecte economische effecten voor en rondom de binnenvaart, van het lage water. De centrale onderzoeksvraag hierbij is wat de omvang is van de economische effecten zowel voor de sector binnenvaart als voor de verladende bedrijvigheid, inclusief van deze bedrijven afhankelijke bedrijvigheid (indirecte effecten). Het onderzoek kijkt daarbij verder dan de sector binnenvaart en kent ook een brede, internationale economische invalshoek. Ook substitutie-effecten binnen de binnenvaart en tussen verschillende vervoerwijzen vormen een aandachtspunt in dit onderzoek.

Het projectteam van Erasmus UPT bestaat uit drie experts, ieder met eigen expertise op het gebied van economische impact studies naar binnenvaart en maritieme transportketens. Een eindrapport verwachten de organisaties rond het vierde kwartaal van dit jaar.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.