Binnenvaart groeit in 2017 gematigd

AMSTERDAM De binnenvaart groeit volgend jaar slechts gematigd. Volgens de Rabobank blijft de groei vanwege schommelingen in het vervoersaanbod door het vertragen van de wereldhandel, veranderende goederenstromen en politieke sancties, in alle segmenten van de binnenvaart broos. De bank spreekt dan ook van een ‘blijvende uitdagende marktsituatie’.

De economen van de Rabobank verwachten dat het vervoer van kolen en gas, chemie, staal en containers volgend jaar licht stijgt. Ook het bouwgerelateerde vervoer profiteert van de aantrekkende activiteiten in de bouw. De tankvaart profiteert momenteel van een grote vraag naar opslagcapaciteit door de lage olieprijs, maar kent op de langere termijn een stagnerend vooruitzicht. Dit komt door de afname van gebruik van fossiele producten en de verschuiving van productiecapaciteit naar elders in de wereld.

Match
Overcapaciteit en prijsdruk blijven, ondanks de huidige goede performance, in de binnenvaart een prominent risico. ‘Een sterke terugval in de vervoersvraag viel enkele jaren geleden samen met de uitloop van een investeringsgolf, met als gevolg een structurele overcapaciteit. Voor het eerst sinds de crisis zien we in 2015 dat aanbod en vraag matchen en er zelfs een tekort dreigt in perioden van laag water. De tarieven zijn momenteel hoger dan ze in jaren zijn geweest. Echter, het effect van laag water is tijdelijk en naar verwachting stabiliseren de tarieven in 2016 op een lager niveau. De opening van de Tweede Maasvlakte en de werkzaamheden aan de Betuwelijn beïnvloeden het volume naar verwachting positief. De overcapaciteit wordt in de komende jaren verder gereduceerd. Onder andere doordat er vanaf 2018 enkel nog dubbelwandige tankers mogen varen en enkelwandige tankers dus in 2017 worden uitgefaseerd. Verdere afbouw van het aanbod komt door de veel strengere emissie-eisen die in 2019 gaan gelden voor alle nieuwe motoren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook