Aantal schepen Europese binnenvaartvloot daalt

STRAATSBURG Het aantal binnenvaartschepen in de Europese vloot is vorig jaar met 2,8% gedaald van 10.120 naar 9833. Zowel de vloot als het vloottonnage daalde volgens de jongste marktobservatie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Belangrijkste oorzaak van het dalende aantal schepen is de schaalvergroting.

De daling geldt voor alle type vrachtschepen, maar de belangrijkste daling betreft de drogeladingschepen. Daarvan nam het aantal met 3,3% af. De daling in laadcapaciteit is overigens groter in aantal dan in tonnage, dit geldt zowel voor de tankvaart als voor de drogeladingschepen. Voor de tankvaart bedraagt de daling in aantal bijvoorbeeld 2,6%, terwijl dit uitgedrukt in tonnage slechts 1,1% is. De reden hiervoor is dat het gemiddelde tonnage van de nieuw gebouwde schepen groter is dan dat van de schepen die de West-Europese markt verlaten.

Droge lading
In 2016 werden in West-Europa veertien nieuwe motorschepen voor het vervoer van droge lading in de vaart genomen, dit is inclusief de containerschepen. Ze zijn samen goed voor een totaal tonnage van 50.000 ton. Het gaat om twee duwstellen voor het vervoer van containers, vijf motorschepen voor containervervoer, vijf drogeladingschepen en twee beunschepen. De CCR stelt dat de typen schepen die in 2016 in bedrijf werden genomen een weerspiegeling vormen van het groeipotentieel in het vervoer van containers in West-Europa.

Tankvaart
In de tankvaart werden vorig jaar twintig nieuwe motortankschepen voor het vervoer van vloeibare producten te water gelaten en drie nieuwe bunkerboten. Zo werd de naam Ecoliner in bedrijf genomen, volgens de CCR het meest milieuvriendelijke schip in de binnenvaart in Europa. Op de Schelde werd met de Lapresta het grootste binnenvaarttankschip ter wereld voor het vervoer van bitumen in gebruik genomen. De totale tonnage van de twintig nieuwe motortankschepen bedraagt 51.000 ton (exclusief bunkerboten). Dit is een sterke afname in vergelijking met 2015, toen voor het vervoer van vloeibare bulkgoederen 89.000 ton nieuw op de markt kwam.

Duw- en sleepvaart
In de duw- en sleepvaart kwamen er vijf nieuwe duw- en sleepboten. De meeste schepen zijn actief in het ARA-gebied (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) en de Benedenrijn. Door de Zwitserse Rijnhavens in Bazel werd een nieuwe duw-/sleepboot in gebruik genomen op de Hochrhein.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook