Aankoop Scheepswerf Gelria startpunt voor verdere groei

NIJMEGEN G.H.W.M. de Swart Beheer, aandeelhouder van Shipyard Gelria, is de nieuwe eigenaar van de totaalwerf voor de binnenvaart, gelegen langs het Maas-Waal kanaal in Nijmegen. De nieuwe eigenaar gaat het terrein en materieel opknappen en verduurzamen. Ook werkt hij samen met Scheepswerf Gelria verder aan een one stop shop, om zo schippers in de binnenvaart optimaal te bedienen.

De in 1951 opgerichte scheepswerf behelst een terrein van vier hectare, aan drie zijden omgeven door water. De scheepswerf is de enige grote werf tussen Rotterdam en Duisburg. Dankzij het constante waterpeil en grote hellingcapaciteit biedt de werf ruime mogelijkheden voor onderhoud, reparatie, klasse maken en de verbouwing van schepen tot een lengte van 140 meter.
De aankoop van de werf is de eerste investering vanuit het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland. De investering door
fondsmanager participatiemaatschappij PPM Oost moet bijdragen aan de ontwikkeling van de scheepswerf tot het maritieme centrum van Oost-Nederland.  

De groenste
Eigenaren Martijn van Haaren en Gerd de Swart zijn enthousiast over de aankoop van de werf. ‘De afgelopen twee en een half jaar hebben we de kans gekregen deze eerder failliet gegane werf te huren. Met een goed team van gekwalificeerd personeel en de juiste mix van jong en oud is het ons gelukt om de werf te laten floreren. Zowel PPM Oost als Oost NV hebben de afgelopen periode een actieve bijdrage geleverd bij de aankoop van deze werf. Nu we eigenaar zijn kunnen we werken aan onze ambities: we willen het groenste maritieme centrum van Oost-Nederland zijn.’

Scheepswerf Gelria meldt nadrukkelijk werk te maken van herstructurering op het terrein en haar directe omgeving. Het terrein krijgt een flinke opknapbeurt zodat het aantrekkelijker wordt voor bedrijven om zich ook hier te vestigen. ‘We zijn al in gesprek met maritiem gerelateerde bedrijven met vakmanschap en hart voor het werk om zo een totaalwerf te worden’, vertelt Martijn van Haaren. ‘Zo hebben we alle kennis op de werf en bieden we een one stop shop. Ook verduurzamen we de werf. We kijken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken en elke lamp vervangen we door ledverlichting.’

Meer werkgelegenheid
Marius Prins, directeur PPM Oost, verwacht dat een investering in de scheepswerf leidt tot versterking van watergebonden bedrijvigheid in Nijmegen en groei van (jeugd-)werkgelegenheid. ‘Zo krijgen ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans een vak te leren. En naar verwachting gaan meer watergerelateerde bedrijven zich op de werf vestigen, wat nog meer werkgelegenheid met zich meebrengt.’
Gelria is al actief in sociale arbeids- en opleidingsplaatsen en is aangesloten bij het Logistiek Expertise Centrum Nijmegen. Op de scheepswerf zijn 25 medewerkers werkzaam, woonachtig in de regio. Gelria biedt ook leer-werkplekken aan jeugd die na een vmbo-opleiding intern een opleiding op de werf kunnen volgen. ‘In de regio zijn op dit moment geen opleidingsmogelijkheden voor scheepsmetaalbewerker’, vertelt Martijn. ‘We zijn in gesprek met stichting Vakopleiding Techniek om deze opleiding nieuw leven in te blazen.’

Topfonds Gelderland
Topfonds Gelderland is een investeringsfonds van de provincie Gelderland, beheerd door fondsmanager PPM Oost. Via Topfonds Gelderland investeert PPM Oost met geld van de provincie in innovatieve ondernemingen en projecten op het gebied van economie, duurzame energievoorziening en cultureel ondernemerschap in de provincie Gelderland. Dit gebeurt, in samenwerking met co-investeerders, in de vorm van directe investeringen in ondernemingen en via investeringen in marktfondsen.

In totaal stelt de provincie Gelderland € 166,25 miljoen ter beschikking via Topfonds Gelderland, waarvan € 31 miljoen voor de fondsinvesteringen en € 135,25 miljoen voor directe investeringen in Gelderse bedrijven via de vijf dochterfondsen: Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), MKB Kredietfaciliteit Gelderland, Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland (FHBG), Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie (FGV) en Fonds Gelderse Cultuurleningen (FGC).

PPM Oost
PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, is de regionale durfinvesteerder in Oost-Nederland. Zij stelt de benodigde financiering én haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in High Tech, Life Tech, Cleantech & Energy en investeert tevens in marktfondsen. Naast investeren helpt ontwikkelingsmaatschappij Oost NV ondernemers met innoveren, internationaliseren en (bedrijfs)infrastructuur.
PPM Oost staat voor actief beheer en coaching: ondernemen voor de maatschappij van de toekomst. Met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente investeert PPM Oost in ruim 220 bedrijven met een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim 300 miljoen euro. Zo wordt een mooie bijdrage geleverd aan het behalen van regionale, economische, milieu- én werkgelegenheidsdoelstellingen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook