Werkstraf voor dodelijk ongeval op de Maas

ARNHEM De rechtbank in Arnhem heeft een 27-jarige man uit Brakel een werkstraf van 240 uur opgelegd vanwege het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Maas bij Well. Ook werd hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden opgelegd en mag de man drie jaar lang geen vaartuig besturen. Het OM had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist.

De rechtbank stelde vast dat de man uit Brakel op die 27ste mei van vorig jaar binnen een afstand van 20 meter van de oever met zijn waterscooter minimaal 40 kilometer per uur voer. Hier is slechts een snelheid van 20 kilometer uur toegestaan. Dit deed de man volgens de rechter ondanks het feit dat het die dag enorm druk was op de Maas en wist dat er zwemmers in het water aanwezig konden zijn. Vlakbij een van de kribben kwam hij in aanvaring met de 14-jarige Levi uit Helmond die in de rivier aan het zwemmen was. Als gevolg van deze aanvaring is de jongen onder water verdwenen en uiteindelijk verdronken.

Ernstig verwijt
De rechtbank oordeelt dat de man zeer onvoorzichtig heeft gevaren en het aan zijn schuld te wijten is dat de jongen is overleden. Volgens de rechtbank heeft de man onvoldoende mate rekening gehouden met zwemmers die in het water aanwezig waren. Hij had zich de risico’s van zijn gedrag voor anderen moeten realiseren, zeker omdat een aanvaring op het water gevaar voor verdrinking kan opleveren.
Maar ondanks het feit dat de man schuldig is aan een dodelijk ongeval, vindt de rechtbank in dit geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet op zijn plaats. ‘Dat de man schuldig is aan het ongeval, betekent niet dat hij het ongeval heeft willen veroorzaken. Hij heeft de dood van de jongen niet gewild.’ Maar het betekent volgens de rechtbank wel dat hem dat ongeval kan worden verweten. ‘Hij had anders kunnen en moeten handelen. Dit is een ernstig verwijt, omdat sprake is geweest van zeer onvoorzichtig handelen. Dit is niet de zwaarste vorm van schuld die de wet kent.’ Verder is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden. Ook heeft de man uit Brakel na het ongeval samen met zijn vrienden meehelpen zoeken naar Levi en dus in zoverre wel betrokkenheid en verantwoordelijkheid getoond.

Omstandigheden
De rechtbank houdt ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man. Zo heeft de man een baan. Verder zal hij moeten leven in het besef dat hij schuldig is aan een dodelijk ongeval. ‘Uiteraard is het ongeval het allerergste voor de nabestaanden van de jongen, maar ook voor de man zal dat besef zwaar zijn. Naar zijn zeggen heeft hij kort na het ongeval de hulp van een psycholoog gezocht, omdat hij zich toen al veroordeeld voelde door de (sociale) media.’
Verder let de rechtbank op het feit dat de man nooit eerder schuldig is bevonden aan een misdrijf. De rechtbank realiseert zich overigens heel goed dat een op te leggen straf in zaken als deze nooit het verlies en verdriet van de nabestaanden kan goedmaken.

Naast de werkstraf moet de man ook schadevergoedingen aan de vader en moeder van het slachtoffer betalen van respectievelijk bijna 16.000 en 4.400 euro.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook