Wegsleepregeling voor foutief afgemeerde duwbakken

ROTTERDAM In Rotterdam is een wegsleepregeling van kracht geworden voor foutief afgemeerde en verankerde duwbakken. Daartoe heeft het Havenbedrijf Rotterdam zijn algemene voorwaarden aangepast. De extra kosten voor de ‘fout parkeerder’ zijn aanzienlijk.

Al enkele jaren ervaren verschillende partijen hinder door foutief afgemeerde en geankerde duwbakken. De kleine boete (circa 150 euro) die een proces verbaal de duwbak operator kost, is veel minder dan de kosten die hij moet maken om de bak te verhalen.

Deze foutief afgemeerde en verankerde duwbakken liggen zeer regelmatig in de weg van zeeschepen die daardoor niet hun ligplaats kunnen bereiken. Dat veroorzaakt onnodige wachtkosten van zowel zeeschepen als de nautische dienstverleners. Daarnaast brengt het ook een aanvullend veiligheidsrisico met zich mee voor de schepen die tij gebonden zijn en niet kunnen vertrekken omdat er bakken in de weg liggen. De wachttijden en opstoppingen vertragen bovendien de planning waardoor veel andere zeeschepen hier ook last van hebben.

Nu de algemene voorwaarden zijn aangepast heeft het Havenbedrijf te allen tijde het recht om een ligplaats om hun moverende redenen te weigeren en/of een vaartuig te doen verwijderen. Alle kosten en schade die Havenbedrijf Rotterdam in verband met verwijdering maakt of lijdt, moeten door duwbakken operator worden voldaan, vermeerderd met een toeslag van 15% met een minimum van € 5.000.

In totaal zijn er 316 bakkenplaatsen in de Rotterdamse haven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.