Watergebonden bedrijvigheid op voormalig terrein kolencentrale

NIJMEGEN Een terrein waar ruimte is voor watergebonden bedrijvigheid, waar op een innovatieve manier energie wordt opgewekt en waar ondernemers samenwerken op het gebied van energie, water, afval, grondstoffen en logistiek. En met synergie tussen bedrijven als uitgangspunt: de output van het ene bedrijf is de input voor een ander. Dat is in het kort de ambitie die geschetst wordt in de concept Gebiedsvisie Waal Energie.

De kolencentrale van ENGIE in Nijmegen wordt op dit moment gesloopt. Dat maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van circa 32 hectare grond, ingeklemd tussen de Waal en het Maas-Waalkanaal en aan de gemeentegrens met Beuningen. ENGIE, gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hebben voor het gebied gezamenlijk en in overleg met de gemeente Beuningen en omwonenden een gebiedsvisie opgesteld.

Het terrein van ENGIE vormt de noordelijke kop van het bedrijventerrein TPN-West. Een unieke eigenschap van het ENGIE-terrein is de directe toegang tot de Waal met de aanwezige containerterminal en een eigen insteekhaven. Dat maakt de locatie interessant als vestigingsplaats voor watergebonden bedrijvigheid en binnenvaart gerelateerde producten en/of diensten zoals logistiek. En ook ENGIE zelf ziet op grond van de aanwezigheid van en ontsluiting via het water kansen voor zichzelf. Zo zit het bedrijf te denken aan verduurzaming van de binnenvaart, de mogelijke aanvoer van nieuwe energiedragers naar dit gebied, bijvoorbeeld waterstof en het gebruik van het rivierwater voor winning van warmte of koeling.

Inspraak
In het plan worden de uitgangspunten en de hoofdstructuur voor de herontwikkeling van het terrein geschetst. Na de inspraakperiode wordt de gebiedsvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Hierna worden de plannen verder uitgewerkt. Onder andere in een bestemmingsplan, waar ook weer inspraak op mogelijk is.

Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt vanaf 6 juni 2019 zes weken (tot en met woensdag 17 juli 2019) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. Het is vanaf morgen ook te vinden op www.nijmegen.nl en op www.overheid.nl.

Op 24 juni is er een bijeenkomst op het Honigcomplex met uitleg over de gebiedsvisie en de milieuonderzoeken die volgen.

In de inspraakperiode kan iedereen een zienswijze over de concept Gebiedsvisie Waal Energie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.