Soepeler geluidseisen ouder binnenvaartschip

DEN HAAG Binnenvaartschepen gebouwd op 1 april 1976 of eerder kunnen langer in de vaart blijven nu het CESNI het voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangenomen om de geluidseisen te versoepelen. Volgens het ministerie gaat het om enkele duizenden binnenvaartschepen die langer in de vaart kunnen blijven.

Nederland heeft zich in de bevoegde werkgroep van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart, CESNI, hard gemaakt voor de versoepeling van eisen. Vanuit de EU en de lidstaten wordt in wet- en regelgeving naar de technische standaarden van CESNI verwezen. Het Nederlands voorstel wordt naar verwachting in april 2018 officieel bekrachtigd. Oudere binnenvaartschepen hoeven daardoor volgens het ministerie vanaf 1 januari 2020 niet onverkort te voldoen aan de dan geldende geluidseisen. Bij ongewijzigde regelgeving zouden deze schepen vrijwel zeker uit de vaart moeten worden genomen wegens het niet halen van de wettelijke geluidsnormen.

Nieuwe meetmethode
Als vanaf 2020 schepen met een bouwdatum van voor 1 april 1976 de verplichte geluidsmetingen voor het eerst ondergaan, worden zij volgens een nieuwe methode worden gemeten. Geluid wordt dan niet bij 95 procent van het motorvermogen gemeten, maar bij een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen. Dit sluit beter aan bij hoe een schip in de praktijk gebruikmaakt van de motor, en levert lagere meetwaarden op.

Redelijke eisen
Worden na 2020 overschrijdingen gemeten, dan dient de scheepseigenaar te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om het geluid verder terug te dringen. Heeft hij dat gedaan, dan worden overschrijdingen toegestaan tot maximaal 5 dB(A) in woonruimten en 10 dB(A) in slaapruimten. De komende tijd zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenspraak met de ILT, de keuringsinstanties en de internationale brancheorganisaties een voorstel doen over wat redelijke eisen zijn.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook