Verruiming Twentekanalen pas einde 2023 gereed

DEN HAAG De verruiming van de Twentekanalen is pas in het derde kwartaal van 2023 gereed. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet hiervoor wel 72 miljoen euro extra uittrekken voor onder meer het aanpakken van de problemen met het grondwater en de slechte staat van de damwanden.

In november van vorig jaar informeerde de minister de Tweede Kamer al over het terugtrekken van de aanbesteding in verband met problemen met het grondwater. Ook bleken de damwanden slechter dan was aangenomen. Uitvoerig onderzoek was nodig om de nieuwe situatie in kaart te brengen. Daaruit blijkt nu dat de problemen met het grondwater ingewikkelder zijn dan eerder werd gedacht. Ook bleek de slechte staat van de damwanden dusdanig, dat er op korte termijn grootschalig onderhoud noodzakelijk is om de veiligheid te waarborgen. Voor het overgrote deel van de damwanden is het einde van de technische levensduur bereikt is en is de eerder in het project voorgenomen versterking niet meer mogelijk. Hierdoor is vervanging de enige reële optie.

72 miljoen
Voor het vernieuwen van de damwanden trekt minister Van Nieuwenhuizen 72 miljoen euro uit. Hiervan is 57 miljoen euro voor het vernieuwen van de damwanden, de resterende 15 miljoen euro is voor beheersing van de grondwaterproblematiek.
Vanwege de noodzaak van een nieuwe aanbesteding verschuift de openstelling van het project naar het derde kwartaal 2023. De minister meldt nog wel dat de vertraging zo beperkt mogelijk is gehouden door de nieuwe contractvoorbereiding parallel aan de onderzoeken uit te werken.

Volop ruimte
Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit in de provincie Overijssel, is blij met de forse investering van het Rijk: ‘Twente is een belangrijk logistiek knooppunt tussen de Rotterdamse haven en Noord- en Oost-Europa. Met de aanpak van de Twentekanalen kunnen ook grotere schepen, in de klasse Va met een aflaaddiepte van 2,80m, in deze regio komen. Dat is belangrijk voor het stimuleren van het goederenvervoer over water. De Overijsselse waterwegen bieden daar ook nog volop ruimte voor. Met het huidige vrachtvervoer over de Twentekanalen halen we zo’n duizend vrachtwagens per dag van de weg. Dat is goed voor de bereikbaarheid en luchtkwaliteit van onze steden en dorpen en de werkgelegenheid in deze regio.’

Broodnodige investering
Ook
Gerard Gerrits, portefeuillehouder Mobiliteit van Twente, reageert zeer verheugd: ‘Fantastisch nieuws voor Twente! Wij zijn erg blij met de extra toezegging van de minister. Het is een enorme maar broodnodige investering. Het Twentekanaal is de economische levensader voor tientallen ondernemingen. Vooruitlopend op de verruiming van de Twentekanalen is door Twentse ondernemers de afgelopen jaren circa 490 miljoen euro geïnvesteerd. Het gaat om uitbreiding, nieuwbouw productielocaties, de bouw van een containerterminal en zelfs een schip dat niet in het huidige maar wel in het verdiepte kanaal kan varen.’

Klasse Va
De Twentekanalen zijn een belangrijke verbinding tussen Nederlandse havens en de rest van Europa. De verruiming van de vaarweg maakt het Twentekanaal geschikt voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 2,80 m. Daarmee wordt de belading van de schepen die de Twentekanalen bevaren vergroot. De ruimere vaarweg zorgt er tevens voor dat schepen vlotter en veiliger kunnen doorvaren. Bij deze integrale opwaardering wordt ook de grondwateroverlast in de omgeving aangepakt en worden oevers vernieuwd. De betere bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Twentekanaal geeft een stimulans aan de regionale economie en werkgelegenheid en draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.