Verlenging van de Stage V overgangstermijn

ROTTERDAM Binnenvaartschepen die nieuw in de vaart komen hoeven pas vanaf 1 januari 2022 voorzien te zijn van Stage V motoren. In nieuwbouwschepen die uiterlijk 31 december 2021 voorzien zijn van een (voorlopig) certificaat mogen nog CCRII motoren zijn ingebouwd. Voor nieuwbouwschepen die nu nog in (af)bouw zijn, geeft dit dus zes maanden extra om in de vaart te komen.

Netherlands Maritime Technology (NMT) zette zich het afgelopen jaar in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Lloyd’s Register in om voor binnenvaartschepen waarvan de bouw door corona is vertraagd een verlenging te krijgen van de Stage V overgangstermijn voor motoren > 300 kW. Hiervoor zijn in goede samenwerking met de betrokkenen de nodige stappen ondernomen om de Europese Commissie te informeren en overtuigen om de overgangstermijn te verlengen. Uiteindelijk stemden zowel het Europees Parlement als de Europese Raad in met de verlenging van zes maanden van de Stage V overgangstermijn voor het plaatsen van motoren > 300 kW.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.