Tagarchief: infra

Lichtbaken markeert plek overnachtingshaven Spijk

SPIJK Kunstenaar André Pielage heeft een lichtprojectie gemaakt op de schoorsteen van de voormalige steenfabriek van Terwindt & Arntz aan de Spijksedijk in Spijk. Het ‘Lichtbaken’ was maandag 9 mei voor het eerst te zien.

De lichtprojectie ziet eruit als stromend water en is van grote afstand zichtbaar. Met het kunstwerk verwijst André Pielage naar de traagheid en de rust van het water in de toekomstige overnachtingshaven. Gedeputeerde Josan Meijers sprak tijdens de opening lovende woorden namens de stuurgroep: ‘Met dit baken maken we de schoorsteen van een voormalige steenfabriek op een unieke manier zichtbaar in het rivierenlandschap.’

De lichtprojectie gaat aan als de schemering begint. De schoorsteen wordt iedere dag een gedeelte van de avond verlicht. Hierdoor blijft dit herkenbare element in het rivierenlandschap ook tijdens de avonduren een bijzonder landmark. De schoorsteen zelf is in een uitstekende staat, omdat Swanenberg IJzer Groep deze onlangs heeft gerestaureerd.

Overnachtingshaven
Het project overnachtingshaven Lobith richt zich op de uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor de binnenvaart. Als onderdeel van dit project worden in gemeente Rijnwaarden drie bakens gezet in het rivierenlandschap. In 2015 werd bij Tuindorp (Tolkamer) het baken Element of surprise van Heidi Linck onthuld. Het derde en laatste baken komt rond de zomer van 2016. (Foto Provincie Gelderland)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Rotra opent Container Terminal Doesburg

DOESBURG Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland Clemens Cornielje heeft vrijdag 15 april Container Terminal Doesburg officieel geopend. Met een eigen terminal zet Koninklijke Rotra in op duurzamer en kosten efficiënter transport voor verladers door de verplaatsing van transport per truck naar transport over water.

Alvorens de eerste containerschepen in Doesburg aanmeren, moet er nog wel eerst worden gebaggerd ter verbreding van de invaart en gereed maken voor klasse 5a schepen. Deze worden spoedig uitgevoerd onder regie van Rijkswaterstaat. Rotra verwacht jaarlijks tot 10.000 containers op haar Container Terminal af te handelen.

rotra2Verduurzaming
De terminal met overslagterrein is gesitueerd tussen de eerder gerealiseerde rondweg en de oever van de Dode arm van de IJssel aan de noordzijde van Rotra’s bedrijfsperceel. Met een binnenvaartaansluiting maakt Rotra gebruik van bestaande infrastructuur (de IJssel) waarmee het een duurzame groei kan bewerkstelligen.
Bovenal vormt de terminal een milieuvriendelijk alternatief voor het steeds meer vastlopende containervervoer over de weg. Containers die nu per truck vanuit de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen worden vervoerd kunnen voortaan per binnenschip worden vervoerd. Afhankelijk van het type schip dat bij Rotra afmeert, kan gesteld worden dat er tot 200 vrachtwagens vervangen worden door één binnenvaartschip.

LNG-vulstation
Rotra heeft haar binnenvaartterminal voorzien van een multimodaal LNG-vulstation. LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. Het station wordt ingezet voor het afvullen van zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee de eerste in Europa.
LNG is voor trucks en scheepvaart een schoon en stil alternatief voor conventionele brandstoffen zoals diesel. Bij de verbranding van LNG komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij diesel. Met de ingebruikname van het station stimuleert Rotra de duurzame inzet van de multimodale vervoersketen met het gebruik van LNG als alternatieve, schone brandstof. Het innovatieve initiatief is ondersteund door de Europese Unie met een bijdrage uit haar TEN-T programma.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Aqualink wil dat Waalkade bereikbaar blijft voor service

waalkadeopenlangNIJMEGEN De vereniging van watergebonden bedrijven Aqualink wil dat de Nijmeegse Waalkade bereikbaar blijft voor bedrijven die service leveren aan de binnenvaarschepen. De gemeente Nijmegen wil het middendeel van de kade tussen de Veerpoorttrappen en de Grotestraat verkeersluw maken.

In Dagblad De Gelderlander meldt secretaris Desiré Savelkoul dat de watergebonden bedrijven altijd direct en veilig bij de schepen moeten kunnen komen. Hij pleit daarom voor (tijdelijke) parkeermogelijkheden direct aan de waterkant.

Lees ook:
Nijmegen onderzoekt autovrije Waalkade

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

 

Nijmegen onderzoekt autovrije Waalkade

NIJMEGEN De gemeente Nijmegen gaat onderzoeken of het mogelijk is de Waalkade autovrij te maken. Nijmegenaren gaven eind vorig jaar de voorkeur aan een Waalkade als ‘Natuurlijke vrijplaats aan de Waal’.

Begin dit jaar stemde de Nijmeegse gemeenteraad in met het uitwerken van een groen scenario voor de Waalkade. Naast het mogelijk autovrij maken van de kade wordt ook gekeken op welke manier evenementen een plek kunnen krijgen in de groene omgeving. De feitelijke realisatie van het groene scenario start op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2017.

€ 40.000,- per jaar
Voor de periode tot aan de herinrichting van de Waalkade is de gemeente Nijmegen op zoek naar tijdelijke initiatieven. Wie een concreet plan heeft voor een tijdelijk initiatief, kan tot 13 april een voorstel insturen. De initiatieven moeten passen binnen het gekozen groene scenario en minimaal een maand duren. De gemeente stelt voor 2016 en 2017 in totaal een budget van € 80.000 (€ 40.000,- per jaar) beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over de verschillende initiatieven.

Met het stimuleren van tijdelijke initiatieven wil de gemeente ervoor zorgen dat de Waalkade zich nu al gaat ontwikkelen in de richting van de gewenste ‘Natuurlijke vrijplaats aan de Waal’.

Meer over de voorwaarden waar een voorstel aan moet doen leest u op deze pagina.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Nijmegen viert verleggen dijk met housewarming

NIJMEGEN – Nijmegen viert 28 maart (Tweede Paasdag) dat na drie jaar graven en bouwen de dijkverlegging af is. Nijmegen heeft daarmee een rivierpark met een stadseiland in de Waal gekregen. Het eiland Veur Lent, de Spiegelwaal en de kade Lentse Warande bieden die dag diverse activiteiten, ’s avonds zet een filmische watershow de Spiegelwaal vol in het licht.

Eind maart draagt aannemerscombinatie i-Lent het beheer van het gebied over aan de gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat en het waterschap Rivierenland. Met het graven van een nevengeul voor de Waal en het verleggen van de dijk is een langgerekt eiland ontstaan tussen de oude Nijmeegse binnenstad en het nieuwe stadsdeel Waalsprong.

Ruimte voor de Waal
Het project Ruimte voor de Waal maakt deel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat als doel heeft het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen hoogwater. Nijmegen heeft zich sterk gemaakt om met deze rivieringreep ook de stedelijke kwaliteit van het gebied te vergroten. Dat heeft een uniek rivierpark met een eiland in de Waal opgeleverd. De inrichting daarvan vindt de komende jaren plaats. Er komt woningbouw op een deel van het eiland, evenals een klein evenemententerrein en enkele horecalocaties. Een aantal verenigingen zoekt samen met de gemeente en Rijkswaterstaat naar mogelijkheden voor watersport. Ook zal komende tijd al ruimte worden gegeven aan tijdelijke initiatieven voor onder andere kunst en recreatie.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.

Rotra opent in april containerterminal

DOESBURG – Koninklijke Rotra opent haar nieuwe containerterminal in Doesburg midden april. Rotra verwacht op de terminal 10.000 teu per jaar over te slaan. En bij voorkeur komen daar milieuvriendelijke klasse V-schepen containers laden en lossen. Rotra heeft daarvoor volgens commercieel directeur Machiel Roelofsen het eerste LNG-station in Europa voor aangelegd waar zowel de binnenvaart als het wegvervoer LNG kan tanken en bunkeren.

De containerterminal bij Rotra krijgt de naam Containerterminal Doesburg (CTD). De terminal is dan ook toegankelijk voor alle verladers en logistieke dienstverleners. Rotra biedt als uitbater en financier van de terminal de diensten aan. Hiervoor werkt Rotra onder meer samen met de Containerterminal Twente (CTT). Binnenschepen kunnen dan met drie lagen containers naar Doesburg, op de nieuwe terminal een laag containers lossen om vervolgens met twee lagen naar de terminal in Hengelo door te varen.

Lees het hele verhaal in Weekblad Schuttevaer

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Minister geeft vaarwegen Oost-Nederland impuls

HENGELO Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Bert Boerman zetten vandaag in de Combi Terminal Twente, in aanwezigheid van het Overijsselse bedrijfsleven, hun handtekening onder de bestuursovereenkomst voor het verbeteren van de brug- en sluisbediening op de Twentekanalen.

De minister maakte bekend dat zij het besluit heeft genomen om te kunnen starten met realisatie van de verruiming van de Twentekanalen. ‘Deze verruiming betekent dat grotere schepen de achterliggende havens en bedrijven kunnen bereiken, en schepen vlotter kunnen doorvaren. Ik ben blij met deze solide afspraken met de provincie en ondernemers. Deze samenwerking geeft een grote impuls aan een duurzame groei van de Nederlandse economie.’

Gedeputeerde Boerman is blij dat door een goede samenwerking tussen Rijk en regio de provincie erin is geslaagd de service aan de vaarweggebruikers op peil te houden en in de nabije toekomst zelfs te verbeteren. ‘Hiermee stimuleren wij het goederenvervoer over water. Dat is noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van deze regio, de groei van de economie, de concurrentiepositie van de binnenvaart en de ondernemers langs de rijksvaarwegen.’

Brug- en sluisbediening
De overeenkomst die vandaag is ondertekend, bevat afspraken over bedieningstijden en over bediening op afstand vanaf 2018. Het uiteindelijke doel is beter op de vraag van de scheepvaart te kunnen inspelen. Voor de periode 2016-2017 is in het kader van het programma Beter Benutten afgesproken dat flexibele, meer vraaggestuurde bediening wordt toegepast in de regio’s Zwolle-Kampen-Meppel en Twente. Dat betekent dat schippers zich van tevoren aanmelden en binnen de vastgestelde bedientijden een bedienaar beschikbaar is om opgeroepen te worden. Hiermee worden de bedieningstijden maximaal afgestemd op de binnenvaart die gebruik maakt van de vaarwegen en is een goede bereikbaarheid voor de scheepvaart gegarandeerd.

Door de bediening op afstand vanaf sluis Eefde krijgen sluis Delden en sluis Hengelo in de toekomst dezelfde bedientijden als sluis Eefde. Dat betekent op termijn voor de Twentekanalen een verbetering ten opzichte van de huidige bedieningstijden. Provincie en Rijk dragen hiervoor beide 50% van de kosten, die ruim € 2 miljoen bedragen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.