Subsidie voor innovaties duurzame binnenvaart

DEN HAAG De binnenvaartsector kan vanaf 1 mei subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-, NOx-, PM- emissies en/of methaanslip. Voor deze Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart is dit jaar € 200.000 beschikbaar. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu stuurde de subsidieregeling onlangs naar de Tweede Kamer.

Voor subsidiëring komen in aanmerking:
a. experimenteel ontwikkelingsproject: samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het verwerven, combineren, vormgeven of gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke of andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten, voor zover deze activiteiten geen routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, procedés of diensten behelzen, zelfs als die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden;
b. haalbaarheidsproject gericht op experimentele ontwikkeling: een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de technische mogelijkheden voor experimentele ontwikkeling;
c. haalbaarheidsproject gericht op industrieel onderzoek:een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de technische mogelijkheden voor het uitvoeren van industrieel onderzoek;
d. industrieel onderzoeksproject: samenhangend geheel van onderzoeksactiviteiten gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren;
e. innovatiecluster-exploitatieproject: samenhangend geheel van activiteiten gericht op het aansturen van een innovatiecluster door de rechtspersoon die het innovatiecluster exploiteert en
f. innovatiecluster-investeringsproject: een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het opzetten of uitbreiden van een innovatiecluster door de rechtspersoon die het innovatiecluster exploiteert.

Activiteitenverslag
De subsidie bedraagt ten hoogste € 125.000,- per project. Het verstrekken van subsidies van € 25.000,- tot en met € 125.000,- wordt verstrekt in de vorm van een vast bedrag, dat wordt bepaald op basis van gegevens die worden ingediend bij de aanvraag. De subsidieontvanger is verplicht om aan te tonen aan de hand van een activiteitenverslag dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Aanvragen
De aanvraag voor 2016 moet uiterlijk 1 juni 2016 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) van de Stichting Projecten Binnenvaart in Rotterdam. Het EICB heeft tevens een adviserende rol in de rangschikking van de aanvragen. Ook voor 2017 is € 200.000 beschikbaar. De aanvraag voor 2017 moet uiterlijk 1 maart 2017 worden ingediend bij het EICB.

Download de PDF Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.