Subsidie voor aanschaf van Stage V motor is al weer op

DEN HAAG Het voor 2022 beschikbare budget van de subsidie voor het vervangen van motoren voor Stage V motoren of het plaatsen van een elektrische aandrijflijn is na ruim twee weken al weer helemaal op. Voor het plaatsen van een katalysator is voor dit jaar nog wel budget beschikbaar, ongeveer de helft.

Binnenvaartondernemers konden vanaf 1 januari van dit jaar weer een aanvraag indienen voor subsidie voor het plaatsen van een Stage V motor of het plaatsen van een elektrische aandrijflijn. Via de Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen was vanaf 2021 in totaal 13,7 miljoen euro beschikbaar, waarvan 6,9 miljoen vorig jaar. Die miljoenen waren toen ook al weer snel weg. Dit jaar kon de binnenvaart 5,9 miljoen euro subsidie verdelen. Maar ook deze miljoenen zijn nu dus al weer op. ‘Het heeft op dit moment geen zin om voor dit onderdeel nog aanvragen in te dienen’, vertelt woordvoerder Marcus Polman van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vooral kleine bedrijven
Of er nog een vervolg komt van de subsidieregeling durft Polman niet te zeggen. ‘De Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen levert een nuttige bijdrage aan de verduurzaming van de binnenvaartvloot in Nederland, maar de huidige regeling is niet in staat om de gehele vloot te verduurzamen. Het er al dan niet komen van een vervolg is een keuze die ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.’
Volgens Polman wordt het grootste deel van de aanvragen voornamelijk ingediend door (zeer) kleine bedrijven. ‘Een grove schatting laat zien dat ongeveer 80% van de in 2022 ingediende aanvragen tot deze categorie (VOF of klein mkb) behoort.’
Volgend jaar wordt het voor de binnenvaartondernemer die niet achter het net wil vissen, zaak nog eerder een aanvraag in te dienen. In 2023 is nog slechts het allerlaatste restje van 900.000 euro uit de subsidieregeling te verdelen.

SCR katalysator
De subsidieverstrekking voor de aanschaf van SCR katalysatoren is een heel ander verhaal. Van 2021 tot en met 2025 is in totaal 63 miljoen beschikbaar. In 2021 ging het geld zelfs niet helemaal op. En voor 2022 komt voor de aanschaf een katalysator 13,6 miljoen euro beschikbaar, voor de jaren 2023 en 2024 15,6 miljoen euro en voor 2025 4,6 miljoen euro.

Om voor subsidie voor een SCR katalysator in aanmerking te komen, moet de katalysator worden ingebouwd in een reeds ingebouwde motor. De katalysator moet minimaal 60% stikstofreductie opleveren ten opzichte van de CCR2 norm voor een soortgelijke motor. De reductie moet worden aangetoond met een meetrapport van een erkend of gecertificeerd meetbedrijf. De binnenvaartondernemer kan de kosten voor dit rapport meenemen in de subsidieaanvraag. Overigens vallen alleen de aanschaf en installatie van de SCR katalysator onder de subsidieregeling. Kiest de binnenvaartondernemer voor een compleet nabehandelingspakket met een SCR katalysator en een roetfilter, dan moeten de kosten bij de aanvraag duidelijk worden uitgesplitst.

Vrijwillige aanschaf
De subsidie voor zowel een Stage V motor als een SCR katalysator bedraagt 40% van de investeringskosten en bedraagt nooit meer dan 200.000 euro. Het subsidiepercentage kan worden opgehoogd voor het MKB. Dit betekent dat middelgrote bedrijven 50% en kleine bedrijven 60% subsidie krijgen. Ook dan geldt het maximum van 200.000 euro per vaartuig.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, hoeft het overigens niet te gaan om motoren die speciaal voor de scheepvaart zijn gebouwd. Het kan dus ook gaan om gemariniseerde motoren zoals Euro 6 vrachtwagenmotoren of NRE Stage V industriemotoren. De aanschaf moet wel vrijwillig zijn, en op geen enkele wijze wettelijk zijn verplicht. Het gaat dus om vervanging van een nog werkende motor.
Alleen de aanschaf en installatie van de Stage V motor worden gesubsidieerd. Kosten als onderhoud, reparaties zijn voor eigen rekening van de binnenvaartondernemer.

Subsidie aanvragen
Het aanvragen van subsidie voor het plaatsen van een katalysator kan dus nog altijd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor verdere informatie over de subsidieregeling kunnen binnenvaartondernemers contact opnemen met het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.