Stremming Julianakanaal duurt nog twee weken

BERG De stremming op het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht vanwege een volgelopen bouwkuip gaat langer duren. Rijkswaterstaat verwacht dat er ook komende twee weken geen scheepvaart mogelijk is.

De volgelopen bouwkuip in het Julianakanaal ligt tussen Berg en Obbicht. Deze wordt gebruikt voor de verbreding van het Julianakanaal, zodat deze geschikt wordt voor grotere schepen. Donderdagochtend 23 februari is de bouwkuip volgelopen met water.

Van kracht
Aanleiding voor de verwachting is het advies van Kennisinstituut Deltares. ‘Mede naar aanleiding daarvan wordt momenteel uitgezocht hoe de voorwaarden gecreëerd kunnen worden om de herstelwerkzaamheden veilig uit te voeren en daarnaast hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook de scheepvaart de bouwkuip tijdens de werkzaamheden veilig kan passeren. Daarom blijft de stremming voorlopig van kracht.’

Meer informatie
Rijkswaterstaat verwacht dat in de loop van volgende week (6-10 maart 2023) meer bekend is over de uitvoering van de beheersmaatregelen, planning van de herstelwerkzaamheden en wat dat betekent voor de duur van de stremming van het Julianakanaal. Scheepvaart blijft hiervan voorlopig hinder ondervinden.

Zodra meer duidelijk is over het verloop van de herstelwerkzaamheden en de duur van de stremming wordt dit via de reguliere informatiekanalen gedeeld met de scheepvaart. U kunt ook contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat via het (gratis) nummer 0800-8002.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.