SP vraagt meer steun voor binnenvaart

DEN HAAG De Socialistische Partij (SP) wil dat Nederland net als Vlaanderen de binnenvaart meer gaat ondersteunen. Het Vlaamse parlement nam daarvoor onlangs de resolutie ‘Binnenvaart als belangrijke duurzame speler in de logistieke sector’ aan.

Tweede Kamerlid Cem Laçin (SP) wil van minister Schultz weten of ook zij bereid is de Nederlandse binnenvaart meer op de kaart te zetten. Het Kamerlid stelde de vragen naar aanleiding van een bericht in Weekblad Schuttevaer. Laçin vraagt zich af wat de minister er van vindt om de binnenvaart als ‘belangrijke duurzame speler in de logistieke sector’ aan te merken en zoveel mogelijk transport van de weg naar het water te krijgen. De SP’er wil ook van Schultz weten of ook zij vindt dat het belangrijk is gerichte acties op touw te zetten om de verdere verduurzaming van transport te stimuleren, en hier als overheid een actieve en faciliterende rol in te spelen. Wat betreft Laçin begint de minister in Nederland een vergelijkbaar project als met Vlaanderen.  

Naar water
In de Vlaamse resolutie wordt onder meer aandacht gevraagd voor innovatie en duurzaamheid. De innovaties moeten het duurzame karakter van de binnenvaart versterken. Voor het vergroenen van de binnenvaart moet er meer aandacht komen voor duurzame brandstoffen zoals LNG en waterstof, moeten er meer voorzieningen voor walstroom komen en moet het afvaltransport over het water worden gestimuleerd. Ook moet er een proefproject ‘onbemand varen’ op de Vlaamse waterwegen komen. Wat betreft de infrastructuur wordt in de resolutie gevraagd projecten snel op te pakken en te vermijden dat deze door procedures in het gedrang komen. Ook moet de Vlaamse overheid een faciliterende rol spelen bij een mogelijke overschakeling naar vervoer over water.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook