Sluiscomplexen in de Maas krijgen slimme ledverlichting

BORN De sluiscomplexen in de Maas krijgen in 2023 en 2024 slimme ledverlichting. Naar verwachting levert dit Rijkswaterstaat minimaal een energiebesparing van 191.000 kWh per jaar op.

Dit jaar voerde Rijkswaterstaat een pilot uit op sluizencomplex Born met slimme ledverlichting. Het doel was te onderzoeken of slimme ledverlichting helpt om het beheergebied verder te verduurzamen, energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen. In totaal werden 185 armaturen vervangen. Ook werd een slim verlichtingsplan opgesteld.

Extra energiebesparing
Ledverlichting heeft een langere levensduur dan normale verlichting, gaat zo’n 20 tot 25 jaar mee en is minder gevoelig voor storingen. ‘Met slimme ledverlichting besparen we extra energie, omdat we de lichtintensiteit op afstand kunnen uitlezen en dimmen. Op dit moment is de verlichting voor alle sluiscomplexen als geheel afgesteld. In de toekomst kunnen we met inzet van ledverlichting op elk moment de juiste hoeveelheid verlichting per locatie regelen. Bijvoorbeeld door de lichtintensiteit aan te passen als er ‘s nachts geen of weinig scheepvaart het sluizencomplex passeert.’

Eenduidiger
De inzet van ledverlichting bespaart niet alleen kosten. ‘Ook kunnen we het beheer en onderhoud efficiënter uitvoeren. Ledverlichting is minder storingsgevoelig en als er storingen zijn, dan worden deze sneller opgelost. Ze worden automatisch herkend en doorgegeven. Bovendien bevat het beheergebied, nadat alle armaturen zijn vervangen, slechts drie verschillende soorten armaturen. Dit zorgt voor een eenduidiger beeld en eenvoudiger voorraadbeheer.’ (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.