Sluis Grave vanwege hoog water minder bediend

GRAVE Sluis Grave wordt vanwege het hoge water op de Maas tot nader bericht minder bediend. Ook is een van de sluizen in Weurt gestremd. Dat meldt Koninklijke BLN-Schuttevaer.

De Maas heeft de komende dagen te maken met een kleine hoogwatergolf. Voor zaterdag wordt een afvoer van 800 m3/s voorspeld. Het af te voeren water kan als gevolg van de aanvaring van 29 december echter alleen via de zuidelijke stuw van Grave worden afgevoerd. Bij sluis Grave moet daarom worden gespuid. Dat gebeurt maximaal twee uur, waarna de wachtende scheepvaart wordt geschut. Vervolgens wordt weer twee uur gespuid. Van tien uur in de avond tot zes uur in de ochtend wordt continue gespuid en is de sluis van Grave gestremd. De scheepvaart moet tevens rekening houden met wisselende waterstanden op alle stuwpanden als gevolg van het bufferen van water. Omdat dit alles oponthoud kan veroorzaken, wordt de binnenvaart aanbevolen zoveel mogelijk via Weurt te varen.

Uitspoeling
Vanwege het snel stromende water is sprake van een kleine uitspoeling van het stortebed achter de stuw. Dit heeft voorlopig geen ernstige gevolgen, maar er is wel besloten het stortebed met grote stenen afkomstig uit een depot van de Oosterschelde te verzwaren. Een klein deel is reeds aangebracht. Als gevolg van de hoge stroomsnelheid door de stuw kan het storten van de stenen pas maandag worden hervat bij een debiet kleiner dan 500m3/s.
Om verdere uitspoeling te voorkomen is het noodzakelijk om het debiet door de stuw te verminderen. Dit wordt gerealiseerd door te bufferen op de bovenliggende stuwpanden en extra te spuien door de sluizen Weurt en Grave. Als gevolg daarvan is tot nader bericht één sluis gestremd bij Weurt.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook