RWS komt met 14-daagse verwachting waterdiepte Rijn

UTRECHT Rijkswaterstaat heeft samen met partners uit binnen- en buitenland een 14-daagse verwachting voor de waterstand en de wateraanvoer van de Rijn bij Lobith ontwikkeld. RWS werkte altijd nog met een 4-daagse verwachting.

‘Hoeveel water er bij Lobith ons land binnenkomt, bepaalt de vaardiepte voor de scheepvaart’, vertelt Eric Sprokkereef als adviseur bij het Watermanagementcentrum Nederland. ‘Veel goederen gaan per schip over de Rijn naar Duitsland. De waterstand bij Lobith is een belangrijke factor voor de vaardiepte, waarop schippers baseren hoeveel lading ze kunnen meenemen. Op basis van de 14-daagse verwachting kan een schipper nu over een langere termijn beter inschatten hoeveel lading er op het schip kan. De afweging daarvoor blijft de verantwoordelijkheid van de schipper. Om ze daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen geven we in de grafiek duidelijk aan wat we zeker en niet zeker weten.’

Computermodellen
Voor het maken van de 14-daagse verwachting wordt gewerkt met computermodellen waarin het stroomgebied van de Rijn gemodelleerd is. ‘In rekenmodellen nemen we onder meer informatie mee over de breedte en diepte van de vaargeul, vegetatie en hellingen. Ook voeden we de computer met data over het weer, zoals neerslag, temperatuur en verdamping. Met al die data gaan we rekenen, waar uiteindelijk een verwachting voor de waterstand uitkomt.’
Uiteindelijk komt uit dit alles een zogenoemde pluimverwachting. ‘Een beetje hetzelfde als het KNMI doet met de temperatuur en de neerslag. In het begin is die pluim smal, wat redelijk zeker betekent. Naarmate je verder in de toekomst kijkt wordt de pluim breder, en de verwachting dus onzekerder.’

Extremen
Bij droogte of hoogwater speelt de langere termijnverwachting volgens Sprokkereef ook een belangrijke rol. ‘In drogere perioden groeit het belang van de Rijn voor de waterverdeling. Hoe eerder je kunt beginnen met het herverdelen van water en het afstemmen van maatregelen hoe beter. Ook drinkwaterbedrijven, boeren die hun vee in de uiterwaarden hebben en campings die langs rivieren liggen kunnen door de langeretermijnverwachting eerder anticiperen. Bij hoogwater is het van belang dat waterbeheerders tijdig maatregelen nemen om Nederland te beschermen tegen wateroverlast.’

Samenwerken
Voor de verwachting werkt Rijkswaterstaat samen met haar evenknieën in Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland en met de weersinstituten in die landen. ‘Van 1000 verschillende locaties in het stroomgebied krijgen we data. Het gaat hierbij om een continue datastroom die door een computer automatisch wordt verwerkt. Samen met onze partners in het buitenland zijn we constant bezig om die rekenmodellen verder te verbeteren. Denk hierbij aan een uitbreiding van de data, het aantal rekenmodellen en de rekenkracht die voor de berekenen nodig is.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.