Gemeenteraad Rotterdam voor afbouw overslag kolen in de haven

ROTTERDAM De Rotterdamse gemeenteraad wil de overslag van kolen in de Rotterdamse haven afbouwen. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad bestaande uit PvdA, D66, CDA, Nida en SP, steunde hiervoor het voorstel van GroenLinks. Havenbedrijf Rotterdam vindt dat het klimaat niets met de maatregel opschiet maar dat wel honderden banen op de tocht komen te staan.

Het voorstel ‘Afscheid van kolen’ draagt havenwethouder Adriaan Visser op om samen met het Havenbedrijf een strategie te maken voor het afbouwen van de kolenoverslag in een tempo dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Het besluit van de gemeenteraad komt op het moment dat het Havenbedrijf stond op het punt staat om het contract met EMO, de grootste steenkooloverslag van Europa, met 25 jaar te verlengen. GroenLinks-raadslid Arno Bonte noemt het als indiener van het voorstel ‘onbestaanbaar’ dat het huurcontract van EMO tot 2043 zou worden verlengd. ‘Als we klimaatverandering tegen willen gaan en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs willen halen, dan moet Rotterdam afscheid nemen van steenkolen.’
Bonte verwacht dat de Rotterdamse haven uiterlijk in 2030 ‘kolenvrij’ zal zijn.

Staalindustrie
Havenbedrijf Rotterdam meldt het klimaatakkoord van Parijs volledig te onderschrijven en zich in te spannen om de uitstoot van CO₂ te reduceren. Maar het Havenbedrijf wijst er ook op dat de in het klimaatakkoord van Parijs gemaakte afspraken gaan over het tegengaan van de opwarming van het klimaat en niets zeggen over het gebruik van kolen of de overslag van kolen.
Het Havenbedrijf verwacht dat bij een kolenvrije haven in 2030 de aanvoer van kolen zich naar andere havens verplaatst. ‘Van de in Rotterdam overgeslagen kolen wordt 85% doorgevoerd naar Duitsland. Het is aan Duitsland om te bepalen hoe lang en waarvoor het kolen invoert. En 50% van de naar Duitsland doorgevoerde kolen wordt gebruikt voor de staalproductie in hoogovens. Staal kan op dit moment nog niet grootschalig zonder kolen geproduceerd worden uit ijzererts. De andere 50% van de doorgevoerde kolen wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie in kolencentrales. Meer dan 35% van de in Duitsland opgewekte elektriciteit komt op dit moment uit hernieuwbare bronnen als wind en zon, maar op dagen dat het niet waait en de zon nauwelijks schijnt, gebruikt Duitsland volop atoom-, gas- en kolencentrales om elektriciteit op te wekken. Duitsland wordt de komende jaren overigens nog afhankelijker van fossiele energie voor zijn elektriciteitsvoorziening als de Duitse kerncentrales worden stilgelegd.’

Afname
‘Wil men het gebruik van kolen (en andere fossiele energiedragers) terugdringen, dan is het zaak te investeren in staalproductie zonder kolen, meer opwekking van hernieuwbare energie en de mogelijkheden om die hernieuwbare energie op te slaan’, vervolgt het Havenbedrijf. ‘Zolang gebruik van kolen onderdeel uitmaakt van het Nederlandse en/of Duitse energie- en industriebeleid, streeft de haven van Rotterdam ernaar de meest efficiënte, betrouwbare en veilige haven te zijn om deze aan te voeren. Aangezien ook Duitsland het klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend, is te verwachten dat met name voor elektriciteitsproductie in de toekomst minder kolen zullen worden overgeslagen. Het Havenbedrijf gaat in zijn middellange termijn ramingen dan ook uit van een afname van de overslag van kolen.’

Kolen over water
BLN-Schuttevaer onderschrijft de houding van het Havenbedrijf. ‘Al  zijn wij als duurzame modaliteit uiteraard voor een duurzame wereld. Zo lang we echter kolen nodig hebben, pleiten wij voor vervoer via een duurzame modaliteit zoals de binnenvaart.’

De binnenvaartorganisatie voorziet naar de toekomst toe nieuwe stromen voor de binnenvaart. ‘Verschillende kolencentrales zijn overgestapt op biomassa of overwegen om dat te doen. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Biomassa is verantwoordelijk voor zo’n zestig procent van de duurzame energie geproduceerd in Nederland. Ook biomassa wordt in grote hoeveelheden vervoerd door de binnenvaart. Het gaat om bulk. En er bestaat geen betere manier om dit soort bulkproducten op een duurzame manier te vervoeren dan de binnenvaart.’ (Illustratie Havenbedrijf Rotterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook