Railterminal Gelderland moet in 2020 een feit zijn

ARNHEM De aanleg van een railterminal tussen Valburg en Reeth aan de Noordkant van de Betuweroute is weer een stap dichterbij gekomen. De gemeente Overbetuwe wilde alleen onder stevige voorwaarden meewerken aan de komst van de terminal en daarover zijn nu afspraken gemaakt met de provincie Gelderland. De planning is dat de railterminal eind 2020 geopend kan worden.

De provincie Gelderland vindt de railterminal Gelderland (RTG) een belangrijke schakel in de logistieke corridor die de provincie samen met het Rijk wil realiseren. ‘Met de aanleg hiervan krijgt de provincie een plek waar drie soorten vervoer samenkomen’, stelt de provincie. ‘De Betuweroute, de A15 en de Waal. Door de drie vervoerssoorten te combineren wordt dit gebied nog aantrekkelijker als vestigingslocatie voor (logistieke) bedrijven en versterkt het de regionale economie. Daarbij draagt de railterminal bij aan de klimaatdoelstellingen. Vervoer over spoor zorgt voor minder CO2-uitstoot dan over de weg.’

Maatregelen
De voorwaarden van Overbetuwe gingen over de leefbaarheid in het gebied. Zo zou er onder meer een stevige groene wal moeten komen om het zicht en geluid van de railterminal weg te nemen, moest de verkeerssituatie bij Afslag 38 in de A15 worden aangepast, moesten er afspraken komen over het gebruik van de railterminal en compensatie van planschade voor omwonenden. De verwachting is dat dagelijks 350 vrachtwagens de railterminal gaan bezoeken.

Overbetuwe en de provincie Gelderland spraken de afgelopen maanden intensief over de randvoorwaarden voor de bouw van de railterminal. Hierover tekenden beide partijen deze week een overeenkomst. De afspraken zorgen ervoor dat de leefbaarheid in het gebied op zijn minst gelijk blijft, en zo mogelijk verbetert. Zo legt de provincie de gevraagde groene wal aan en komt er een nieuwe weg waardoor er geen doorgaand verkeer meer door Reeth komt. Ook wordt het groene gebied tussen de Betuweroute en Elst verbeterd. Daarvoor krijgt de gemeente 4,5 miljoen euro.
De gemeente vraagt de provincie nu om een inpassingsplan te maken. Dit provinciale bestemmingsplan wijzigt de bestemming van de gekozen plek om de bouw van de railterminal mogelijk te maken. Het ontwerp-inpassingsplan is rond de zomer klaar en wordt dan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere betrokken kunnen hier dan op reageren.

Vele jaren
De aanleg van een terminal voor het overslaan van goederen in Gelderland speelt al vele jaren. In eerste instantie werd gesproken over een multimodale terminal. Maar Milieudefensie wist de bouw hiervan in 2002 te verhinderen. Tot 2012 probeerde de provincie Gelderland samen met transportbedrijf RSC alsnog een railterminal bij Valburg te realiseren. Vanwege de gewijzigde economische omstandigheden trok RSC zich echter terug.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook