Overslag Rotterdam daalt, maar wel meer containers

ROTTERDAM In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 1,2% minder goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 117,8 miljoen ton overgeslagen. De daling betrof vooral de overslag van kolen, ijzererts, schroot en ruwe olie. De containeroverslag steeg met 6,1% tot 3,5 miljoen TEU. De overslag van minerale olieproducten nam toe, evenals de overslag van biomassa en LNG.

De overslag van containers nam in gewicht met 4,6% toe tot 35,9 miljoen. Deze groei is vooral het gevolg van toenemende overslagprestaties van de grote containerterminals in de haven. Dit is ook noodzakelijk omdat de rederijen die in drie grote allianties varen Rotterdam als een belangrijke draaischijf in hun netwerken beschouwen waardoor steeds meer ladingoverslag wordt geconcentreerd in Rotterdam. De toename van feeder volume bleef hierdoor sterk stijgen met 7,5% naar 0,6 miljoen TEU. Feederschepen vervoeren containers met intercontinentale lading naar en van andere havens die niet rechtstreeks worden aangelopen door de intercontinentale, zogenoemde deepsea diensten. Ook vindt in Rotterdam steeds meer uitwisseling tussen deepsea diensten plaats, waarmee rederijen meer combinaties tussen laad- en loshavens in Azië en in Europa kunnen aanbieden aan hun klanten. Verder hebben de nieuwe verbindingen met het oostelijk deel van de Middellandse zee geleid tot een toename van shortsea overslag met 6,9% naar 0,7 miljoen TEU.

Nat massagoed
De overslag van nat massagoed bleef vrijwel constant met een lichte groei van 0,5% tot 55,9 miljoen ton. Binnen dit marktsegment werd minder ruwe olie (-4,5%; 25,4 miljoen ton) aangevoerd dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dit verschil betrof met name januari vanwege een uitzonderlijk hoge overslag vorig jaar. De overslag van minerale olieproducten, die gedurende vorig jaar structureel daalde, laat in het voorbije kwartaal weer een opgaande lijn zien (+4,8%). De daling in aan- en afvoer van stookolie is tot stilstand gekomen. Ook is in het eerste kwartaal veel meer LNG overgeslagen dan vorig jaar (+210%; 0,7 miljoen ton), met een record volume van ruim 500.000 ton in februari. Deze groei betreft zowel aanvoer als afvoer van LNG. Dit bevestigt het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG.

19% minder kolen
Binnen het marktsegment droog massagoed zijn ijzererts en schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. De overslag van beide daalde aanzienlijk: de overslag van ijzererts & schroot met 9,3% tot 7,1 miljoen ton, de overslag van kolen met 19,0% tot 6,5 miljoen ton. De daling van ijzererts trad vooral op in januari, ten opzichte van een hoog overslagvolume vorig jaar. Het volume in de overige twee maanden van het eerste kwartaal ligt in lijn met dat van vorig jaar. De daling bij kolen betreft met name de afname van aanvoer voor energiecentrales als gevolg van sluiting vorig jaar van oudere centrales in Duitsland en Nederland. De overslag van agribulk daalde met 8,2% tot 2,6 miljoen ton als gevolg van een slechte sojaoogst in Argentinië. Ook het overig droog massagoed daalde aanzienlijk met 20,4% tot 2,4 miljoen ton. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een verlaagde productie bij afnemers van mineralen. Alles bij elkaar nam de overslag van droog massagoed met 13,6% af tot 18,8 miljoen ton.

RoRo en overig stukgoed
De totale overslag in de breakbulk daalde met 4,7% tot 7,2 miljoen ton. Het RoRo verkeer is licht gestegen met 0,8% naar 5,8 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, mede door uitbreiding van de afhandelingscapaciteit van RoRo schepen op één van de terminals in Rotterdam. De overslag van overig stukgoed lag een stuk lager dan het hoge niveau van het eerste kwartaal van 2017 (-22,2% naar 1,4 mln ton), omdat dit jaar de extra overslag van staal in de vorm van brammen weer is gestopt. Deze stroom was vorig jaar het gevolg van renovaties van hoogovens in Duitsland, waardoor de staalproductie tijdelijk was teruggebracht. Ook zijn in de afgelopen periode vrijwel geen windturbinefunderingen geladen voor positionering in de offshore windparken. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal weer toenemen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook