Overijssel heeft een eigen logistieke monitor

ZWOLLE De provincie Overijssel heeft sinds kort een eigen logistieke monitor. Uit de eerste cijfers van de monitor blijkt dat de binnenvaart nog maar een bescheiden aandeel heeft in het Overijsselse vervoer.  

Panteia ontwikkelde de logistieke monitor omdat de provincie Overijssel er tijdens de uitwerking van het programma ‘Goederenvervoer over Water’ achter kwam dat de provincie weinig weet van de karakteristieken en ontwikkeling van de logistieke sector in Overijssel. Met de drie thema’s economie en werkgelegenheid, goederenstromen en verkeersbewegingen goederenvervoer in de monitor moeten nu de kenmerken, trends en ontwikkelingen van de logistieke sector in beeld worden gebracht. De meeste ontwikkelingen zijn in kaart gebracht vanaf 2010. Panteia actualiseert de monitor vanaf nu jaarlijks.

Vooral weg
Uit de gegevens van de monitor blijkt dat het transport binnen Overijssel in 2015 een omvang had van 18,8 miljoen ton. Deze vindt vrijwel geheel plaats over de weg (98,6%). Het totaal vervoerd volume goederen van of naar de provincie Overijssel steeg in de afgelopen vijf jaar met 30% van 49 naar 63,5 miljoen ton. Deze groei werd bijna volledig door het wegvervoer gerealiseerd, waardoor het aandeel wegvervoer groeide van 75,7% naar 80,3%. Van het goederenvervoer over water van en naar Overijssel heeft de goederensoort ‘bouwmaterialen’ met 4,9 miljoen ton het grootste aandeel. De gemeente Enschede kent een hoog percentage (meer dan 75%) containers dat (een deel van) de reis per spoor of binnenvaart naar de gemeente of vanuit de gemeente heeft gemaakt. Dit betekent dus ook dat minder dan 25% van de containers over de weg zijn aan- en afgevoerd voor de gemeente Enschede.
De totale doorvoer van goederen door Overijssel groeide de afgelopen vijf jaar met 34% naar ruim 45 miljoen ton in 2015. Ook deze groei vond vrijwel geheel plaats over de weg, waardoor ook hier het aandeel van het wegvervoer toenam, van 82% in 2010 tot 88% in 2015. Het transport over water heeft een relatief groot aandeel bij internationaal vervoer van en naar Overijssel (33%).

Minder schepen
Het aantal binnenvaartschepen dat Overijssel aandeed, was in 2013 en 2014 fors lager dan in 2011. In 2015 was wel een groei van het aantal schepen zichtbaar. Het totaal aantal goederenschepen dat de meetpunten passeerde lag 20% hoger dan in 2014, maar nog wel 7% lager dan in 2011. De belangrijkste oorzaak voor de toename van het aantal scheepvaartpassages in 2015 was het lage water.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook