Onderzoeksraad gaat aanvaring Grave onderzoeken

DEN HAAG De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de aanvaring bij de stuw bij Grave eind december vorig jaar. Het onderzoek richt zich op de aanvaring zelf, maar ook op de wijze waarop is omgegaan met de gevolgen.

In de voorbereiding op het besluit om al dan niet een onderzoek te starten, heeft de Raad in de afgelopen weken informatie over het ongeval opgevraagd bij verschillende instanties. Hiermee is gestart direct na de melding van de aanvaring op 29 december 2016. In de komende periode bepaalt de Onderzoeksraad de precieze onderzoeksvraag.

Onafhankelijk onderzoek
Koninklijke BLN-Schuttevaer vroeg vorige week formeel alle partijen die betrokken zijn bij de aanvaring van de stuw in Grave om gezamenlijk een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de toedracht. BLN vond dat hier maar één partij voor in aanmerking kwam en dat is de Onderzoeksraad voor Veiligheid. ‘Hoewel in de pers staat dat zij dit niet zullen gaan doen willen wij dit toch ook formeel aan hen vragen. Het formeel vragen namens alle betrokkenen betekent dat wij dit zouden kunnen doen mede namens Rijkswaterstaat, de gemeenten Grave, Cuijk, Boxmeer, Mook, Middelaar, Gennep en Heumen, de Waterschappen Limburg, Rivierenland en Aa en Maas en de veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Brabant.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook