Onderzoek naar tevredenheid beroepsschippers

UTRECHT Rijkswaterstaat en provincies doen in de zomer van 2021 een onderzoek naar de tevredenheid van beroepsschippers over de vaarwegen, het zogenoemde ‘Belevingsonderzoek Binnenvaart’.

In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals kwaliteit en veiligheid van de vaarwegen, maar ook werkzaamheden en (verkeers-)informatie. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, die u zowel via de computer als via de smartphone kunt invullen.

De resultaten worden onder andere gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties. Om een volledig beeld te krijgen van de mening van de binnenvaart, is het belangrijk dat zoveel mogelijk schippers deelnemen aan het onderzoek.

Deelnemen
I&O Research voert dit onderzoek uit. Beroepsschippers ontvangen via een sms of e-mail een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan deel via onderstaande knop.

Neem deel aan onderzoek tevredenheid beroepsschippers

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.