Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland naar Heijmans en Strukton

NIJMEGEN Heijmans en Strukton doen de komende vijf jaar het onderhoud aan de rivieren en kanalen in Oost-Nederland. De Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal gaat naar Heijmans. Nederrijn, Lek, IJsseldelta en Twentekanalen naar Strukton. Het project loopt vijf jaar, met een verlengingsmogelijkheid van drie jaar.

Binnen de contracten richten Heijmans en Strukton zich op het vaargeul- en oeveronderhoud. Baggeren, het onderhouden van oevers en kribben en de groenvoorziening bij kanalen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. De start is voorzien voor de tweede helft van 2021.

Lange termijn
Tijdens het gunningsproces richtte Rijkswaterstaat zich niet alleen op een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Extra nadruk lag op duurzaamheid en het verder ontwikkelen van informatiesystemen die Rijkswaterstaat gebruikt. Een CO2-reductie van 50% is het minimumdoel. Maar ook stikstofreductie en duurzaam werken dienen geïntegreerd te worden aangepakt tijdens de werkzaamheden. Heijmans scoorde het beste op het punt duurzaamheid. Heijmans werkt samen met partner Martens en Van Oord, die beschikt over een vloot die grotendeels op alternatieve brandstoffen vaart.

Informatie over de toestand van het areaal moet op elk moment beschikbaar zijn voor alle betrokkenen. Naast het onderhoud buiten ligt daarom grote nadruk op het op orde brengen van areaalinformatie in beheersystemen. Op dit onderdeel scoorde Strukton het beste.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.