Omzet binnenvaart daalt, tarieven stijgen

DEN HAAG De omzet in de binnenvaart is in het derde kwartaal van dit jaar met 12% gedaald ten opzichte van een jaar eerder, de grootste daling in het transport. De omzetdaling kwam vooral doordat de binnenvaart in 2015 te kampen had met laag water. Daardoor stegen de prijzen en daarmee de omzet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het vervoer van goederen in de binnenvaart steeg in het derde kwartaal nog wel licht, maar doordat de tarieven ruim 17% lager lagen ten opzichte van een jaar eerder, ging de omzet omlaag. Ten opzichte van het tweede kwartaal stegen de tarieven in de binnenvaart echter nog steeds met 2,6%.

Negatieve verwachtingen
Varende vervoerders hebben in tegenstelling tot de vervoerders over land negatieve verwachtingen ten aanzien van het vierde kwartaal. Deze verwachtingen zijn vergelijkbaar met die voor het vierde kwartaal van 2015. Per saldo verwacht 7% een verslechtering van het economisch klimaat. Terwijl zij drie maanden geleden nog positief waren over hun omzetverwachtingen, voorziet nu per saldo 18% van de ondernemers een afname van de omzet. Per saldo verwacht 4% van de ondernemers een afname van de personeelssterkte. Het percentage ondernemers dat een daling van de tarieven in het vierde kwartaal voorziet, is met een saldo van -7 groter dan een kwartaal eerder.

Omzetdaling
In het derde kwartaal van 2016 daalde de omzet in de totale transportsector met bijna anderhalf procent. Voor het eerst sinds 2010 nam de omzet af. Toch waren er ook positieve ontwikkelingen: het aantal gedwongen bedrijfssluitingen lag met 47 op het laagste niveau in jaren en over het economisch klimaat zijn de ondernemers in de transportsector positiever dan vorig kwartaal. Het ondernemersvertrouwen is de afgelopen vijf jaar niet eerder zo hoog geweest. De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal met 2,4% op jaarbasis, daarmee zet de groei van vorig kwartaal door. De consumptie van huishoudens is iets toegenomen evenals de export Nederlands product.

De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn positief, maar minder positief dan voor hetzelfde kwartaal vorig jaar. Per saldo verwacht 9% van de ondernemers een toename van de export in het vierde kwartaal, vorig jaar was dat 12,8%. Met een positief saldo van 1,9% is het aantal ondernemers dat een verbetering van het economisch klimaat voorziet, net iets groter dan het aantal dat een verslechtering verwacht. Per saldo verwacht 1,6% van de ondernemers een toename van de personeelssterkte. Vorig jaar was dat voor hetzelfde kwartaal 5,1%. Per saldo denkt 9% van de ondernemers een prijsstijging door te voeren in het vierde kwartaal.

Economisch groei
De omvang van de Nederlandse economie is in het derde kwartaal 2,4% groter dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De groei is te danken aan de toegenomen investeringen, de gestegen consumptie en het positieve exportsaldo. De Nederlandse economie groeit door. Er is nu 2,5 jaar kwartaal-op-kwartaal groei.
Ook dit kwartaal zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen weer aanzienlijk gegroeid. Bedrijven hebben meer besteed aan vliegtuigen, vrachtwagens en opleggers. Ze gaven echter wel minder uit aan personenauto’s. Verder is het derde kwartaal meer geïnvesteerd in computers. De groei van de investeringen is in lijn met het positieve producentenvertrouwen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook