Nog eens tien kilometer stenen weg van Maasoevers

KESSEL Rijkswaterstaat laat nog tien kilometer aan oevers langs de Maas tussen het Limburgse Kessel en het Gelderse Alphen ‘ontstenen’. Het is één van de maatregelen voor ecologisch herstel van de Maas en voor een beter leefgebied voor plant en dier. De maatregel vloeit voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Voordat de stenen worden weggehaald, gaat aannemer Martens en Van Oord in oktober en november eerst de oeverbestorting opschonen van struiken en bomen die er tussen groeien. Niet al het groen op de oever wordt gerooid. Bakenbomen blijven staan evenals Maasheggen en ecologisch waardevolle struiken en bomen waar zich bijvoorbeeld een beschermde broedplaats in bevindt. Verder laat de aannemer bepaalde bomen in de bestorting nu nog even staan, om deze later bij het feitelijke ontstenen alsnog te rooien. Deze worden dan vervolgens hergebruikt als rivierhout in de Maasoever of in een beekmonding. Dit dode hout wordt verankerd en alleen daar waar dat kan zonder de scheepvaart of doorstroming bij hoogwater te belemmeren.

Nog niet genoeg
Na het rooiwerk gaat de aannemer de oevers onderzoeken op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Op een aantal locaties wordt na het weghalen van de bestorting meteen een deel van de oevergrond afgegraven om te voorkomen dat dit in de vaarweg belandt en hinder voor de scheepvaart zou kunnen veroorzaken.
Wanneer het feitelijke ontstenen vervolgens precies gebeurt, hangt af van het verloop van de vergunningenprocedures en de planning van de aannemer. Alle werkzaamheden moeten uiterlijk december 2019 zijn afgerond.
Inmiddels heeft Rijkswaterstaat al 110 kilometer aan natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. En het is ook na deze tien kilometer nog niet klaar. Volgens Rijkswaterstaat ligt voor de Maas tot en met 2027 nog een stevige opgave aan geulen, oevers en beekmondingen om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Rijkswaterstaat zoekt momenteel een ingenieursbureau om daarvoor de planstudie te doen en de realisatie voor te bereiden. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook